Contractele pentru servicii se prelungesc, de regulă, automat, fie pe perioade succesive egale cu durata contractuală iniţială, fie pe o perioadă nedeterminată, fără a fi nevoie de un alt demers din partea utilizatorilor sau a furnizorilor.

Atenţie, însă! Operatorii le pot oferi utilizatorilor beneficii suplimentare la prelungire – de exemplu reduceri la echipamente sau la planuri tarifare, însă aceasta presupune, de cele mai multe ori, încheierea unui act adiţional şi începerea unei noi durate contractuale minime. „Dacă utilizatorul doreşte încetarea contractului înainte de expirarea acestei noi durate contractuale, furnizorul poate solicita plata unor penalităţi de reziliere anticipată”, avertizează ANCOM.

În cazul în care contractul se prelungeşte automat – fie pe o perioadă nedeterminată, fie cu o perioadă egală cu perioada iniţială sau cu o altă perioadă determinată, dar oferta rămâne neschimbată şi nici nu se achiziţionează vreun echipament la preţ redus, utilizatorii nu vor plăti nicio taxă pentru încetarea contractului, având în vedere că aceasta a expirat.

„În această situaţie, serviciul de telefonie, internet sau televiziune este furnizat în continuare, atât timp cât nici utilizatorul, nici furnizorul nu fac niciun demers pentru încetarea contractului”, a expilcat ANCOM. 

Ce, cum şi unde reclami

Daca ai încheiat un contract în care nu se precizează dacă şi cum se realizează prelungirea contractului, în primul rând trebuie să contactaţi furnizorul de servicii. Dacă nu vă soluţionează problema, adresaţi-vă la Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). Pentru serviciile de telefonie, internet sau televiziune, puteţi să faceţi reclamaţii şi la ANCOM. 

Potrivit instituţiei, consumatorii au dreptul să fie notificaţi cu 30 de zile înainte de data la care contractul se prelungeşte în mod automat, pentru a-şi exprima opţiunea de prelungire a valabilităţii acestuia. În cazul în care nu aţi primit aceasta notificare, vă puteţi adresa ANPC.