În egală măsură, semnatarii prezentei Rezoluţii solicită judecătorilor care sunt membri în Consiliul Superior al Magistraturii să asigure respectarea dispoziţiilor legale, aşa încât drepturile fiecărui judecător să fie efectiv protejate, niciun argument de oportunitate neputând prevala celui de legalitate, se spune în comunicatul transmis presei.

”Solicităm consolidarea statutului judecătorilor prin separarea imediată a atribuțiilor Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la cariera judecătorilor și procurorilor, precum și cu privire la organizarea și funcționarea instanțelor judecătorești și a parchetelor în sensul ca acestea să aparțină distinct celor două Secții ale Consiliului, respectiv Secției pentru Judecători în privința judecătorilor și instanțelor judecătorești și Secției pentru Procurori în privința procurorilor și parchetelor.

Recunoașterea acestei garanții ar conduce la o consolidare a independenței judecătorilor, singurii care înfăptuiesc justiția, acest lucru nefiind pe deplin posibil cât timp cariera le este hotărâtă prin alte mecanisme decât cele proprii puterii judecătoreşti.

Solicităm judecătorilor – membri în Consiliului Superior al Magistraturii să denunţe şi să se delimiteze de orice încălcări ale dispozițiilor legale, având această obligaţie faţă de întregul corp de judecători pe care-l reprezintă, dar și faţă de societatea românească în favoarea căreia își exercită funcția publică.

Întrucât JUDECĂTORUL are un rol hotărâtor în statul de drept, solicităm tuturor instituțiilor și autorităților publice implicate în reglementarea statutului judecătorului, precum și în organizarea și funcționarea instanțelor judecătorești să dispună măsurile necesare în acest scop, începând cu consolidarea rolului și atribuțiilor Secției pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Reafirmăm importanţa întăririi garanțiilor de independență recunoscute deja prin înlăturarea oricăror forme de presiune ce ar putea amenința desfășurarea activității judiciare în alte condiții decât cele strict legale.

Prezenta Rezoluție va fi transmisă Plenului CSM, Ministrului Justiției și altor intituții ale statului.