Evenimentul Zilei > Actualitate > Iridex nu este sursa mirosurilor neplăcute din zona Militari Residence
Iridex nu este sursa mirosurilor neplăcute din zona Militari Residence

Iridex nu este sursa mirosurilor neplăcute din zona Militari Residence

Depozitul de deșeuri de la Chiajna, administrat de Iridex respectă cele mai stricte norme de funcționare impuse de legislația europeană și cea românească în domeniu și nu este sursa de poluare cu H2S sau cu mirosuri neplăcute, așa cum fals susțin anumiți politicieni care, fără minime cunoștințe în domeniul gestionării deșeurilor, se folosesc de funcțiile publice și de partidele din care fac parte pentru a-și urmări propriile scopuri meschine și politicianiste, arată reprezentanții companiei.

Referitor la sesizările unor cetățeni privind mirosurile neplăcute din zona Militari Residence, aceștia au explicat că susțin „cu toată responsabilitatea că ele nu sunt rezultatul activității depozitului ecologic de la Chiajna, administrat de Iridex Group Import Export SRL”. Mai mult, ne-au furnizat și argumente care certifică acest fapt. Iată care sunt acestea:

CMID Iridex își desfășoară activitatea respectând în totalitate normativele UE și cele românești în domeniu, făcând din protecția mediului înconjurător și protecția sănătății oamenilor obiectivele ei prioritare.

Depozitul ecologic de la Chiajna este proiectat și operat în conformitate cu prevederile Directivei UE 1999/31/CE cu privire la depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația națională prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, precum și cu cele ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat prin OM nr. 757/2004.

● În urma unor acțiuni de verificare minuțioase a activității noastre, verificări și testări care au durat mai bine de 22 luni, Agenția pentru Protecția Mediului a reînnoit Autorizația Integrată de Mediu a depozitului ecologic gestionat de Iridex. De altfel, acesta este unul din cele doar 3 depozite conforme care funcționează la nivel național, respectând toate normativele EU și legislația românească în domeniul protecției mediului.

Emisii monitorizate strict

Emisiile de gaze sunt monitorizate 24/7, iar rezultatele măsurătorilor sunt transmise Gărzii de Mediu și Agenției pentru Protecția Mediului București. Mai mult decât atât, în spiritul transparenței totale, rezultatele măsurătorilor sunt disponibile public, în timp real, pe site-ul companiei.

Stația de ardere a gazului de depozit, precum și instalația de producere a curentului electric prin arderea gazului de depozit, sunt printre cele mai moderne instalații din Europa. Instalația folosită – de producție germană – este similară cu instalații folosite în multe țări din UE, și respectă în totalitate principiile Economiei Circulare, de valorificare cât mai completă a tuturor resurselor și asigurarea unui mediu curat. Instalația de ardere a gazului de depozit asigură eliminarea în siguranță a gazului, după arderea la temperaturi de aproape 1.000 de grade. În urma arderii, concentrația de H2S este cu mult sub cele mai stricte limite impuse de legislația în domeniu, practic 0 (zero).

 

Niciun parametru nu este depășit

● Se știe că H2S este un gaz mai greu decât aerul, ceea ce ar face ca măsurătorile să indice valori semnificativ mai mari în zona din imediata apropiere a instalațiilor. Ori niciuna din măsurătorile făcute în imediata apropiere și nici în perimetrul depozitului nu arată depășirea valorilor acceptate de legislația în vigoare.

Recent, în urma unei investiții de cca. 100.000 de Euro, am pus în funcțiune un sistem de monitorizare a calității aerului și, de la 21 iunie 2018, facem măsurători zilnice în comuna Chiajna. Toate, măsurătorile pe componenta de H2S au fost și sunt în continuare sub limitele admise pentru zone populate, confirmând măsurătorile efectuate anterior și de Garda Națională de Mediu împreună cu ANPM în vecinătatea magazinului Penny Market din Chiajna.

● Strict în privința mirosului neplăcut, inerent activităților de management și depozitare la groapă a deșeurilor, compania a investit recent într-o nouă instalație de reducerea compușilor volatili în spații deschise, instalație unicat în România, tocmai pentru a reduce și mai mult impactul mirosurilor specifice asupra zonelor din vecinătate.

 

Cartierul, la prea mare distanță

● De altfel, toate studiile privind dispersia mirosurilor ce provin de la depozitele de deșeuri demonstrează că ele pot fi detectate de oameni la o distanță de 300-1.000 de metri, adică ele nu pot fi resimțite dincolo de zona de protecție de 1 kilometru în jurul depozitului. Ori Militari Residence este situat la 2-4 kilometri distanță de depozitul ecologic operat de Iridex, ceea ce face cu atât mai improbabil ca acesta să fie sursa a mirosurilor resimțite de locuitorii din zonă.

În plus, analizele de vânt multianuale ale ANMH cu privire la direcția și intensitatea curenților de aer în zonă arată că doar în mai puțin de 5% din timp, curenții de aer care traversează depozitul se îndreaptă spre direcția Militari Residence, în restul de peste 95% din timp, curenții bat în cu totul altă direcție, ceea ce – iarăși – face improbabil ca depozitul ecologic operat de Iridex să fie sursa mirosurilor resimțite în zonă.

Din cele 24 de hectare cât ocupă depozitul ecologic, cea mai mare parte este închisă – cca. 75%, adică 17 ha ocupate de celulele 1-5 – iar din cele 2 celule active, celulele 6 și 7, unde se efectuează propriu-zis depunerile de deșeuri, doar 2.500 de metri pătrați sunt zonă activă. Măsura este menită să reducă la minim zona deschisă, generatoare de mirosuri. Dar și această zonă este acoperită zilnic cu pământ și compost rezultat din procesarea deșeurilor biodegradabile sau cu materiale rezultate din tratarea deșeurilor din construcții și demolări.

 

Impactul asupra mediului și comunității este minim

„În fiecare zi ne străduim să îndeplinim misiunea pe care ne-am asumat-o și care este de o importanță esențială pentru un trai civilizat – respectiv, managementul și depozitarea deșeurilor municipale – minimalizând impactul pe care activitatea pe care o desfășurăm în folosul comunității ar putea să-l aducă asupra mediului înconjurător. Participăm activ la toate dezbaterile publice privind protecția mediului din România, susținând prin tot ceea ce facem principiile Economiei Circulare și cele care sunt de natură să crească gradul de reciclare în România”, arată reprezentanții companiei Iridex.

De asemenea, spun ei, „suntem într-un dialog permanent atât cu autoritățile centrale, locale și de mediu, precum și cu reprezentanții comunităților, încercând să răspundem cu onestitate și transparență tuturor problemelor care ne sunt aduse la cunoștință. Susținem toate eforturile care se pot întreprinde în depistarea surselor reale ale mirosului deranjant pe care-l resimt locuitorii din zona Militari Residence și care pot avea surse multiple: depozite ape uzate, dejecții, curățenie, transport deșeuri, transport ape uzate, depozite ilegale de gunoi menajer etc. În același timp, nu putem accepta ipocrizia unor politicieni care, profitând de poziția lor publică și de incapacitatea oamenilor de a cunoaște cu precizie sursa mirosurilor să încerce să obțină capital politic pe spezele unei companii oneste, care-și face zilnic datoria față de comunitate, procesând și depozitând cu responsabilitate deșeurile menajere generate de cea mai mare concentrație urbană din România”.