Evenimentul Zilei > Actualitate > I-a adus faima, dar a r?mas ÎNSEMNAT pe via??. Patimile ATEULUI care l-a întruchipat pe FIUL LUI DUMNEZEU | VIDEO
I-a adus faima, dar a r?mas ÎNSEMNAT pe via??. Patimile ATEULUI care l-a întruchipat pe FIUL LUI DUMNEZEU | VIDEO

I-a adus faima, dar a r?mas ÎNSEMNAT pe via??. Patimile ATEULUI care l-a întruchipat pe FIUL LUI DUMNEZEU | VIDEO

A declarat c? este ateu ?i c? acest lucru l-a p?strat obiectiv, fa?? de...un alt posibil interpret mai credincios! Se spune c? a înnebunit dup? acest rol, versiunea e departe de adev?r, dar nici bine nu i-a fost...

Este vorba despre actorul Robert Powell, cel care a r?mas în istoria cinematografiei cu interpretarea luminoas? ?i plin? de compasiune a figurii centrale a cre?tinismului din miniseria ”Iisus din Nazareth”. Imaginea sa a r?mas des asociat? cu cea a Mântuitorului, iar acest lucru, dup? cum declar? apropia?i ai s?i presei, ”este departe de a fi o fericire, deoarece v? da?i seama c? trebuie s? se ridice la în?l?imea a?tept?rilor, rolul l-a f?cut celebru, dar l-a însemnat pe via??!”…
Trebuia s? fie Iuda
”Iisus din Nazareth” a fost realizat de Zeffirelli la comanda lui Papa al VI-lea, cel care a exculpat poporul evreu de acuza?ia legat? de moartea lui Iisus prin celebra declara?ie “Nostra Aetate” din 1965. Filmul, o miniserie de televiziune de 6 ore ?i 16 minute, a fost difuzat pentru prima dat? în Duminica Floriilor ?i apoi în Duminica Pa?telui, în 1977.

  • IISUS nu e singurul. A mai existat un Mântuitor al LUMII. BLASFEMIE SAU ADEV?R? | VIDEO

Scenariul filmului a fost scris de regizorul Franco Zeffirelli, autorul Anthony Burgess ?i actri?a Suso Cecchi d’Amico ?i urm?re?te na?terea, via?a, procesul, moartea ?i Învierea lui Iisus, a?a cum sunt redate în cele patru Evanghelii ale Noului Testament.
Franco Zeffirelli s-a consultat cu exper?ii de la Vatican, îns? a fost nevoit s? aduc? unele modific?ri, astfel încât filmul s? fie concis ?i s? aib? un fir narativ continuu. Paradoxal, pentru rolul lui Isus erau în probe doi actori: Pacino ?i Dustin Hoffman. Robert Powell s-a prezentat la casting f?r? prea mare entuziasm, iar dup? probe a fost distribuit în rolul lui Iuda.

  • Destin sau întâmplare? Ce au p??it actorii care l-au jucat pe Iisus | VIDEO

Într-una dintre zile, urm?rind atent film?rile, Zeffirelli s-a oprit pe ochii lui Robert, realizând c? aceia ar putea fi ochii lui Iisus! Le-a cerut celor de la machiaj s? îl aranjeze pe Robert a?a cum trebuia s? arate Iisus în film. În momentul în care actorul a ie?it din cabina de machiaj, toat? echipa de filmare a încremenit: Zeffirelli g?sise omul perfect pentru a-l întruchipa pe Mântuitor.
Normal, blând, fragil
Mini-seria a avut un buget estimat între 12 ?i 18 milioane de dolari, film?rile au fost realizate în Tunisia ?i Maroc, iar distribu?ia a adunat numele sonore ale vremii – Anne Bancroft (Maria Magdalena), James Earl Jones (Baltazar), Stacy Keach (Barabas), James Mason (Iosif din Arimateea), Laurence Olivier (Nicodim), Christopher Plummer (Irod Antipa).

  • "Patimile" actorului care l-a transformat într-un sex simbol pe Iisus | VIDEO

Pornind de la o declara?ie a lui Zeffirelli, care a spus c? l-a prezentat pe Iisus ca pe „un om normal – blând, fragil, simplu”, protestan?ii fundamentali?ti din SUA au criticat produc?ia înainte de difuzare. Compania General Motors, care a contribuit cu trei milioane de dolari la bugetul filmului, s-a retras din proiect, dup? ce a primit 18.000 de scrisori de la americanii nemul?umi?i de acest demers.
Dup? lansare, „Iisus de Nazaret” a devenit un film de referin?? în lumea cre?tin? ?i este difuzat de televiziunile din toat? lumea în perioada s?rb?torilor de Cr?ciun ?i de Pa?te.
.„În timpul film?rii scenei Cina cea de Tain? erau o t?cere absolut? ?i o atmosfer? de spiritualitate profund? în înc?pere, iar afar? se dezl?n?uise o furtun? de nisip. Momentul a fost întrerupt de suspinele colaboratorilor mei. Am sim?it implicarea unei for?e supreme, care ne c?l?uzea în realizarea acelei scene”, avea s? declare mai târziu Franco Zeffirelli.

  • TEORII SURPRINZ?TOARE: Unde se afl? GR?DINA RAIULUI. De unde au venit ADAM ?i EVA (Video)

L-a urm?rit
Cum l-a schimbat pe Robert Powell aceast? ”experien??”? Cu o carier? în plin? ascensiune în cinematografia ?i în televiziunea britanic?, Robert Powell p?rea c? a g?sit drumul pe care trebuia s? mearg?. Rolul i-a adus faima interna?ional?, dar ?i un „stigmat” pe via??.
Înainte de a începe film?rile, Robert a fost nevoit s? î?i oficializeze rela?ia cu iubita sa, Barbara Lord, deoarece produc?torul filmului nu putea concepe c? cel care urma s? îl interpreteze pe Iisus „tr?ia în p?cat”. Pu?ini ?tiu îns? c? actorul este ateu, ?i, cu toate încerc?rile de convertire ale celor din jurul s?u, el ?i-a p?strat convingerile. De?i se p?rea c? actorul britanic se îndreapt? c?tre Hollywood, lucrurile nu au stat chiar a?a.

  • Codul SECRET din BIBLIE. Ce se afl? în spatele cuvintelor din Cartea Sfânt? | VIDEO

Imaginea lui Iisus l-a urm?rit de atunci încontinuu. Mul?i produc?tori ?i regizori au refuzat s? îl distribuie în filme ce presupuneau scene de sex sau violen??, motivând c? cel care l-a interpretat pe Iisus nu poate ap?rea în astfel de roluri. Robert a dovedit îns? c? poate „p?c?tui”, jucând mai departe în filmul „The thirty nine steps” („39 de trepte”), în care a f?cut din nou un rol extraordinar. Gurile rele au spus c? la un moment dat actorul ar fi apelat la psihiatru, ba chiar ar fi ”cochetat” cu alcoolul ?i drogurile…
„Sper c? rolul Iisus Hristos va fi, cel pu?in pentru ceva timp, ultimul pe linia aceasta de tân?r sensibil la problemele tuturor”, avea s? spun? cel care în prezent î?i dedic? timpul operelor caritabile ?i emisiunilor de televiziune din Marea Britanie.

  • TEORIE STUPEFIANT?: S-a jertfit IISUS ?i pentru klingonieni? Întrebarea pentru care PENTAGONUL a pl?tit 100.000 dolari!

<iframe width="630" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5MCdCWgvFWM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>