Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 200,0 miliarde lei, respectiv 32,0% din PIB, au fost cu 3,6% mai mari, în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, dar au scăzut ca procent în PIB cu 0,9 puncte procentuale.

Deficitul pe anul 2013 s-a menţinut la acelaşi nivel ca cel din 2012, respectiv 2,5% din PIB, în condiţiile în care au fost plătite arierate în domeniul sănătăţii şi în administraţia locală, au fost reîntregite salariile personalului din sectorul bugetar, iar sumele alocate de la bugetul de stat pentru susţinerea proiectelor finanţate din fonduri europene au crescut cu 1,6 miliarde lei faţă de anul precedent, în special pentru cofinanţarea proiectelor ai căror beneficiari sunt unităţile administrativ-teritoriale şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, se arată în documentul citat.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 215,8 miliarde lei, reprezentând 34,5% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 3,8% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar ca pondere în PIB au scăzut cu 0,9 puncte procentuale. Reducerea cheltuielilor ca pondere în PIB a fost determinată de scăderea cheltuielilor cu dobanzile, subvenţiile, precum şi a celor cu asistența socială.

Principalele venituri ale bugetului general consolidat au avut următoarele evoluţii:

  • Încasările din impozitul pe profit au crescut cu 0,7% faţă de cele aferente anului 2012.
  • Încasările din impozitul pe venit au crescut cu 6,5% datorită creşterii veniturilor salariale, ca urmare a reîntregirii salariilor personalului bugetar, a creşterii punctului de pensie şi a majorării salariului minim de la 1 februarie 2013 şi respectiv 1 iulie 2013.
  • Faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, veniturile din TVA au crescut cu 2,6%, în condiţiile în care încasările din TVA au crescut cu 4,0%, în timp ce rambursările au fost cu 8,6% mai mari.
  • Accizele au crescut cu 4,2% ca urmare a majorării accizei la motorină, bere şi ţigarete, precum şi a influenţei cursului de schimb luat în calcul la plata accizelor.
  • Veniturile nefiscale la bugetul de stat s-au redus faţă de anul precedent cu cu 1448 mil. lei în principal ca urmare a reducerii încasarilor din vărsămintele BNR.
  • Creşteri semnificative s-au înregistrat la încasările din dividende (+307,1 mil. lei), taxa pe utilizarea bunurilor (+916,6 mil. lei), în principal, ca urmare a încasării taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio), precum şi din sumele din vânzarea certificatelor de emisie (+ 270,7 mil. lei).
  • Încasările din contribuţiile de asigurări sociale au crescut cu 5,3%, datorită creşterii veniturilor salariale, ca urmare a reîntregirii salariilor personalului bugetar şi a majorării salariului minim de la 1 februarie 2013 şi respectiv 1 iulie 2013. Încasările din contribuţiile de asigurări au fost afectate de obligaţia de restituire a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate către pensionari dar şi de creşterea în anul 2013 cu 0,5 puncte procentuale a cotei de contribuţii aferentă fondurilor de pensii administrate privat de la 3,5% la 4%.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 7,2 %, taxe pe utilizarea bunurilor şi autorizarea utilizării bunurilor cu 3,9% şi venituri nefiscale cu 3,9%.

Sumele aferente plăţilor efectuate pentru proiectele cu finanţare europeană au crescut cu 31,6% faţă de luna precedentă şi cu 11,7% faţă de anul precedent.
Este de menţionat că în bugetul general consolidat sunt înregistrate numai sumele primite de la Uniunea Europeană aferente proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice, nefiind incluse şi cele destinate sectorului privat.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 31,6 miliarde lei, respectiv 5,1% din PIB.