Evenimentul Zilei > Economie > Guvernul a aprobat creșterea salariului minim la 1.250 de lei, de la 1mai
Guvernul a aprobat creșterea salariului minim la 1.250 de lei, de la 1mai

Guvernul a aprobat creșterea salariului minim la 1.250 de lei, de la 1mai

Executivul a aprobat în ședința de astăzi creșterea salariului minim la 1.250 de lei, de la 1.050 de lei, începând cu data de 1 mai.

De asemenea, Guvernulk a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a Programului "Prima casă".

Alte proiecte incluse pe ordinea de zi a Guvernului au fost:
– Proiect de OUG pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
–     Proiect de OUG  pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
 – Proiect de OUG privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare
– Proiect de OUG pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale şi de modificare şi completare a unor acte normative
– Proiect de OUG privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din   Legea 91/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Alte proiecte dezbtute azi de Guvern

– Proiect de hotărâre privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), semnat la București, la 2 noiembrie 2015
– Proiect de hotărâre pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie
– Proiect de hotărâre privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014

– Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2016
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional pe anul 2015 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2015 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2014 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.112/2014
– Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Energetic Naţional în perioada 1 ianuarie-31 martie 2016, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional
– Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii