Evenimentul ZileiActualitateGeneralul Voinea: Lui Iliescu i s-a f?cut r?u când a v?zut dovezile | VIDEO

Generalul Voinea: Lui Iliescu i s-a f?cut r?u când a v?zut dovezile | VIDEO

Generalul Voinea: Lui Iliescu i s-a f?cut r?u când a v?zut dovezile | VIDEO
Evenimentul Zilei încheie publicarea interviului-document acordat, în exclusivitate, de generalul Dan Voinea în leg?tur? cu evenimentele din timpul timpul Revolu?iei din 1989.

Generalul Dan Voinea continu? s? fac? dest?inuiri incendiare despre dosarele Revolu?iei ?i Mineriadei, demonstrând cum a fost împiedicat s? le finalizeze
EVZ: Domnule general, cum a?i ajuns s? instrumenta?i dosarele Revolu?iei? De ce dumneavoastr? ?i nu altul?
Dan Voinea:
Am f?cut un fel de… „prest?ri de servicii” la Revolu?ie! În 22 decembrie, când revolu?ionarii au p?truns în CC, ace?tia au g?sit acolo demnitari de partid ?i de stat. Postelnicu, Dinc? ?i al?ii. Pe la ora 4 dup? masa cineva a dat un telefon la Procuratura General? s? vin? un procuror ca s? îi aresteze pe ace?ti demnitari. Am fost desemna?i noi, eu ?i colegul meu Mircea Lubanovici. Probabil fiindc? eram cei mai tineri. Am plecat amândoi pe jos ?i am ajuns la CC. Nu se mai putea intra pe poart?, era blocat?, ?i a trebuit s? intr?m pe geam! Culmea era c? tipul care organiza intrarea era chiar de la Mili?ie. Îl ?ineam minte fiindc? lucrasem cu el
Mili?ian care trecuse de partea poporului, cum s-ar zice
Pe dracu, de partea poporului, nu au trecut niciodat? de partea poporului… Dar ocupaser? tot spa?iul de acolo ?i se ocupau de organizare. Cine intr?, cine iese, cine r?mâne în CC. Pe sc?ri, erau unii care se ocupau de cei care aveau voie s? mearg? pe acolo.
Mili?ianul ne-a prezentat ?i am urcat pe acolo. Ne-au condus la etajul I, într- o camer? cu vestibul ?i ne-au rugat s? a?tept?m acolo. Dup? un timp, a venit un revolu?ionar cu o mitralier? atârnat? de gât, înso?ind un cet??ean. Mi-a spus c? l-a adus pe Postelnicu. Dar acela nu era Postelnicu, ci o alt? persoan?! Abia a doua oar? l-au nimerit ?i l-au adus pe adev?ratul Postelnicu.
?i l-a?i arestat?
Pe 23, nu pe 22, fiindc? nu aveam la mine mandate de arestare. Atunci l-am audiat dar a început s? se trag? ?i Dan Iosif zbiera s? nu aprindem ?ig?ri c? vom s?ri cu to?ii în aer fiindc? erau scurgeri de gaze. ?in minte c? popula?ia de sub balcon îi r?spundea lui Iosif „Nu fum?m, nu fum?m, dar de-aicea nu plec?m!”
Cum a fost audierea lui Postelnicu?
Cu peripe?ii. În primul rând, a doua zi când am venit la CC s-a tras în noi, ?in minte c? mi-a c?zut tencuiala în cap… La etajul I era un cadavru… Am parcurs culoarul principal în fug? cu gloan?ele ?uierând pe la urechi, c? în filme. Când l-au adus pe Postelnicu l-am întrebat în primul rând cine trage. S-a jurat c? nu sunt ai lui. Nu l-am crezut ?i i-am spus c? îl punem în geam.
Dac? nu se mai tr?gea însemna c? sunt ai lui, dac? se tr?gea ?i îl nimerea, însemna … c? a avut dreptate! S-a ag??at de calorifer ?i nu i-a mai dat drumul! A venit apoi un securist transpirat, cu arma mirosind a praf de pu?c?, proasp?t folosit? ?i ne-a spus s? îl întreb?m pe Postelnicu ce a adus din China. Abia atunci Postelnicu s-a lini?tit ?i a început s? ne povesteasc?.
Din „tr?d?torul” ?i „tr?d?toarea” nu i-a scos pe so?ii Ceau?escu. Toate declara?iile lui sunt a?a. Atunci mi-a spus de mor?ii de la Timi?oara, c? au fost adu?i la Bucure?ti la ordinal „tr?d?toarei” ?i ar?i la crematoriu. I-am luat declara?ia, i-am dat mandate de arestare ?i l-am trimis în arestul Mili?iei Capitalei. Eram în ziua de 23 decembrie ?i aflasem despre mor?ii de la Timi?oara.
Probabil era?i primul ?i singurul care ?tia de mor?ii Timisoarei
Da, probabil. A doua zi, când s-au f?cut echipele la Procuratur?, am ar?tat declara?ia unui coleg. Îmi era ?i fric?, toat? lumea se întreb? unde sunt mor?ii. Am hot?rât împreun? s? mergem la Crematoriu. Am luat ?i un caporal cu arma de la C?t?lin Voicu
Care Voicu? Parlamentarul?
Da, pe vremea aceea era c?pitan la armat?, la Transmisiuni parc?. S-a prezentat ?i a zis c? are sarcina s? apere Procuratura. De cine, dracu ?tia. A?a a r?mas el prieten cu procurorii. A fost un fel de gard? de corp pentru procurorul general Popovici ?i apoi la Robu. To?i care vroiau s? intre la ei vorbeau cu C?t?lin… Când era vorba de o arestare, ceva, el … trafica. A?a a ajuns el în lumea asta…
Deci, Crematoriul…
Ne-am dus direct în biroul lui Iosif, ?eful de acolo. Era doar o tip? acolo, secretar?. Am g?sit ni?te dosare din care rezult? c? directorul, Iosif ?sta, era ofi?er de securitate. Am mai g?sit opt plicuri cu câte 2.000 de lei ?i câte un angajament al fiec?rui muncitor de la Crematoriul „Cenu?a” c? nu va spune niciodat? ce s-a întâmplat acolo, fiindc? era secret de stat. Am întrebat secretara cine mai era acolo, s-a schimbat la fa?? ?i mi-a spus c? mai sunt doar muncitorii. I-am g?sit închi?i în camera unde sunt cuptoarele. Au stat acolo din data de 19 decembrie pân? în 27! Când am deschis u?a s-au luminat la fa??. Mi-au spus c? au ars la dou? cuptoare supraveghea?i de Iosif ?i de un alt ofi?er de la Securitate, unul Baciu.
Câte cadavre au ars?
Mi-au ar?tat, pentru fiecare mort tr?seser? câte o linie, cu cuiul, pe perete. Erau 41 de linii…
Câ?i muncitori erau?
Erau ?apte ei ?i cu femeia de serviciu, fiindc? ?i pe ea au închis-o, opt. În seara aceea l-am arestat pe Iosif ?i pe ?eful s?u, unul Ganciu, care era ?eful de la Administra?ia Cimitirelor pe Capital?. Culmea, ?i asta tot ofi?er de Securitate, colonel. De aceea primea ordine direct de la generalul Macri.
Era vreunul s? nu fi fost ofi?er de Securitate?
Dracu ?tie, v? da?i seama câ?i or mai fi ars ??tia acolo ?i nu ?tie nimeni de ei… Am trimis dosarul finalizat la Timi?oara. Au primit cu to?ii condamn?ri, a fost primul meu dosar al Revolu?iei. Ciudat îns?, o parte din cei implica?i, cum au fost colonelul Moraru ?i generalul Macri, au murit în arest.
Generalul Voinea înc? sper? c? i se va da voie s? finalizeze dosarel grele ale Revolu?iei ?i Mineriadei FOTO: VLAD ST?NESCU
Surpriza penal? din Jurnalul incriminator
Am în?eles c? domnul Ion Iliescu ar fi refuzat, prin avoca?ii s?i, s? r?spund? la anumite întreb?ri. E adev?rat?
A venit cu trei avoca?i… A refuzat s? î?i asume responsabilit??i cu privire la dirijarea opera?iunilor care au avut ca urmare mor?i ?i r?ni?i.
Nu le-a dirijat el prin televiziune, prin comunicate? A v?zut o ?ar? întreag?
Acolo trebuia s? ajungem, dar reia?ea din anchet? c? toate ordinele plecau pe linie militar?. De la St?nculescu. Toate ordinele le-am g?sit în registrele în care erau consemnate. Evident, acolo nu apare numele lui Iliescu. Ar fi trebuit s? spun? unul dintre generali c? i-a ordonat Iliescu… Întreb?rile la care v? referi?i sunt în dosarul Mineriadei. În care l-am pus sub urm?rire penal?. Aceasta nu este o pedeaps?, este un instrument de lucru.
Cu toate acestea, Iliescu a refuzat s? colaboreze. I-am ar?tat un document din care rezult? c? este vinovat ?i de care el nu ?tia. Este vorba despre Jurnalul Ac?iunilor de Lupt? ?inut de generalul ?chiopu, care atunci era la Statul Major al Armatei. El l-a „pictat” pe Iliescu pe zile ?i pe ore. S? v? dau un exemplu, pe 13 iunie, ora cutare, a sunat domnul Iliescu, solicit? s? ac?ioneze o sut? de militari în zona cutare; ora cutare, domnul pre?edinte Iliescu solicit? s? ac?ioneze zece TAB-uri în zona cutare; ora cutare, pre?edintele Iliescu solicit? s? se ac?ioneze cu gaze lacrimogene… deci el s-a comportat ca un dirijor…
Asta este deja altceva…
Generalul ?chiopu chiar noteaz? c? i-a recomandat domnului pre?edinte Iliescu s? nu implice armata, dar c? acesta insist?. A scris chiar c?, la un moment dat, a sunat domnul Iliescu s? spun? c? pe cl?direa Ministerului de Interne flutura steagul legionar, deci este o mi?care legionar? ?i s? ac?ion?m ca atare. Iliescu nu ?tia de Jurnalul acesta. Când l-am audiat, i-am spus c? el se afla în biroul din Palatul Victoria când a „v?zut” steagul. A?i v?zut dumneavoastr? steagul acela tocmai pe Ministerul de Interne? M? a?teptam s? spun? c? i-a raportat cineva, c? era pre?edinte. Nu a r?spuns, nu a vrut s? spun? nimic. S-a albit la fa??, i-a venit r?u, i-a adus un coleg un pahar cu ap?.. Atunci a s?rit avocatul B?doiu s? salveze oarecum situa?ia.
Cu ajutorul avoca?ilor, Iliescu s-a ascuns în spatele t?cerii FOTO: EVZ
Omorârea lui Ceau?escu a salvat administra?ia comunist?
Domnule general, din tot ce a?i aflat dumneavoastr? în leg?tur? cu Revolu?ia din 89, care parte a fost cea mai… s?-i zicem, regizat??
Au fost mai multe p?r?i, a?a cum le spune?i dumneavoastr?, regizate de cineva. Se pot împ?r?i în dou?, în func?ie de etapa în care s-au întâmplat. Pân? la eliminarea lui Ceau?escu ?i dup? executarea acestuia. În prima categorie este, cu siguran??, procesul cuplului denumit „dictatorial”.
De ce spuneti asta, doar a?i participat la proces. A?i f?cut parte ?i dumneavoastr? din scenariu?
Chestiunea legat? de proces a fost foarte bine regizat? atunci. Dar eu nu am f?cut parte din distribu?ie…Mai târziu am aflat ?i eu, dup? vreo doi ani, c? Roman cu Iliescu, cu St?nculescu, Brucan, M?gureanu, Voican…au hot?rât c?, dup? ?edin?? s? îi execute.
Este vorba despre celebra „întâlnire de tain?” din toaleta Ministerului Ap?r?rii Na?ionale?
Da, se pare c? acolo a fost stabilit? soarta lui Ceau?escu, ?i nu la Târgovi?te. În a doua categorie a? încadra inventarea „terori?tilor”.
Domnule general, o ultim? apreciere în legatur? cu procesul so?ilor Ceau?escu?
Dac? ar fi avut loc un proces adev?rat, acela ar fi fost primul proces al comunismului în România. ?i a?a ceva nu s-a dorit. Nu s-a f?cut nici în ziua de azi. Cu alte cuvinte, Ceau?escu a fost salvat de comuni?ti pentru a salva comunismul ?i administra?ia comunist?.
„Fum?torii” lui Dan Iosif a saltând cl?direa CC-ului
Dan Iosif
FOTO: EVZ

CITI?I ?I:

  • Generalul Voinea nu uit? ?i nu iart?: "A fost o gol?nie c? mi-au luat dosarele Revolu?iei!" | VIDEO
  • EXCLUSIVITATE despre dosarele Revolu?iei. Generalul Voinea: "Au vrut s? m? omoare imediat dup? execu?ia lui

Ne puteți urmări și pe Google News

Accesează: