Prin fuziunea transfrontalieră, una sau mai multe societăţi care se supun legislaţiei a două state diferite transferă tot patrimoniul lor altei societăţi.

Acţionarii companiilor absorbite primesc acţiuni la societatea absorbantă şi, eventual, plăţi în numerar de cel mult 10% din valoarea acţiunilor repartizate.