Aceasta ca urmare a unei decizii a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 18 octombrie 2018, a informat executivul comunitar. România are la dispoziţie doar patru luni pentru a remedia situaţia.

Potrivit directivei cadru privind deşeurile  – Directiva 2008/98/CE – statele membre trebuie să recupereze şi să gestioneze deşeurile într-un mod care nu pune în pericol sănătatea umană şi mediul înconjurător. Directiva interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor.

România era obligată să închidă şi să reabiliteze gropile de gunoi, și cele municipale dar şi cele industrial, care nu respectă standardele până la data de 16 iulie 2009. Din cauza progreselor lente, Comisia a decis să aducă această problemă în faţa Curţii de Justiţie a UE în luna februarie 2017. Hotărârea CJUE a vizat 68 de gropi de gunoi, dintre care doar 20 au fost închise definitiv până acum.

Până în luna ianuarie 2020, cea mai mare parte a lucrărilor necesare pentru închiderea, sigilarea şi regenerarea restului de 48 de gropi de gunoi nu au fost încă planificate, aprobate sau iniţiate. De aceea, Comisia a decis să trimită României o scrisoare de notificare formală, după decizia CJUE.