Evenimentul Zilei > Istoria secreta > Dosar CNSAS. Părinții își turnau la Securitate copiii care visau la o viață ca în Occident
Dosar CNSAS. Părinții își turnau la Securitate copiii care visau la o viață ca în Occident

Dosar CNSAS. Părinții își turnau la Securitate copiii care visau la o viață ca în Occident

Un document scoate la lumină acțiuni incredibile.

Generația tinerilor de azi, mai ales elevi și studenți, trebuie să afle și să înțelegă de ce generația părinților lor striga, în decembrie 1989, că și-a luat ”rația de libertate”. Trebuie să afle și să înțeleagă că mulți tineri din anii dictaturii comuniste, elevi și studenți, au încercat, după mintea și puterea lor, să se opună sistemului, să arate că își doresc o viață într-o societate democrată, unde există libertate și drepturi.

În arhivele CNSAS există documente ale Securității care demonstrează că liceenii și studenții generau probleme regimului, că exista o strategie de supraveghere bazată, în primul rând, pe informatori. Marile probleme pe care le creau generațiile anilor 60 și 70 erau legate de curentul Hippie (sau Hippy), de muzica Beatles, Jimi Handrix, Janis Joplin, de știrile și muzica difuzate de postul de radio ”Europa liberă”, de planurile tinerilor să fugă din țară sau ”să fugă în munți ca să ducă o viață liberă” sau de intențiile lor de a se organiza în ”grupuri dușmănoase”.

În 19 iunie 1972, Direcția I a Securității, înglobată în Ministerul de Interne, întocmea un ”Documentar” cu privire la 34 de grupuri de tineri care s-au aflat în atenția Securității cu un an înainte și care au fost ”destrămate”. Interesant este că securiștii care au făcut anchetele nu i-au aruncat în pușcării pe elevii și studenții depistați.

Veți vedea din fragmentele ”Documentarului” cum au ales să-i pedepsească.

Acțiunea ”Grupuri cu caracter dușmănos”

În noiembrie 1971, mama unui elev de clasa a X-a, Sabin Palade, s-a dus la Miliția județului Cluj unde a reclamat că băiatul dispare de acasă și a prezentat o legitimație găsită în camera fiului ei.

”S-a stabilit că la data de 19 septembrie 1971, numitul Albu Remus, în vârstă de 18 ani, operator chimist la Fabrica de Medicamente ”Terapia” și elev în clasa a X-a, secția serală a Liceului nr 10 din Cluj, a inițiat constituirea unei grupări intitulată ”Victory Organization 1971”. Sub influența postului de radio ”Europa Liberă”, a unor cetățeni străini și a unui anturaj dubios, și-au exteriorizat nemulțumirea față de așa-zisa ”lipsa de libertăți” a tineretului din țara noastră, precum și dezacordul față de măsurile inițiate de partid pe plan educațional, considerînd că tineretul ”trebuie să lupte pentru libertăți nelimitate, bazate pe o democrație totală”.

ALBU REMUS a mai atras în ”organizație” pe fratele său ALBU ROMULUS, elev în clasa a IX-a, pe PALADE SABIN-CORNEL și pe Hodocchi MARIUS, electromecanic la P.T.T.R. elev în clasa a XI-a – secția fără frecvență a liceului ”Emil Racoviță”, fixînd responsabilități, plata unei cotizații, întocmirea de legitimații, insigne etc., precum și atragerea unui număr cât mai mare de membri din rîndul acelor tineri, studenți sau muncitori care aveau nemulțumiri asemănătoare. Membrii ”organizației urmau să asculte cu regularitate emisiunile postului de radio ”Europa Liberă”, iar pentru a obține anumite ”drepturi” și ”libertăți” preconizau să facă ”demonstrații de stradă”.

Considerăm că nu era necesară începerea urmăririi penale.

Elevii din Clubul ”Hypies”, puși în ”discuție publică”

La data de 8 noiembrie 1971 a fost interceptată o scrisoare adresată postului de radio ”Europa Liberă”, expediată de un anonim care afirma că face parte dintr-un club cu denumirea ”Clubul regilor liberi”.

Pe linie informativă se dețineau date din care rezulta că numitul ODAGIU MARINICĂ, elev la Liceul nr.1 din Brăila, ar face parte dintr-un club, împreună cu alți tineri în preocuparea cărora este și audierea postului de radio ”Europa Liberă”. În anturajul elevului ODAGIU MARINICĂ a fost identificat și autorul scrisorii de mai sus și anume APOSTOLESCU PUIU, elev la Liceul industrial din Brăila.

În luna iulie 1971, din inițiativa elevului APOSTOLESCU PUIU, numiții MARINICĂ, ODAGIU SERGIU, CUZA ALEXANDRU și MIRCEA EUGEN – toți elevi – s-au constituit într-un club. Ei și-au propus să confecționeze legitimații din lemn, pe care să fie gravate în limba engleză denumirea clubului, pseudonimul ales și cuvântul ”hypies”. Fiecare trebuind să-și confecționeze câte o bluză de culoare galbenă, pe care să aplice un ecuson cu inițialele clubului.-

Scopul clubului ”Regii liberi” era de a audia în grup emisiunea postului de radio ”Europa Liberă”. După aceste audiții, ei făceau comentarii tendențioase. Sub influența crainicului CORNEL CHIRIAC, numitul APOSTOLESCU PUIU a trimis o scrisoare cu conținut dușmănos postului de radio ”Europa Liberă”, ca fiind din partea membrilor clubului.

Pentru a se preveni o activitate ostilă din partea acestor tineri, s-a luat măsura punerii în discuție publică a 6 persoane.

Grup ortodox, constituit într-o tutungerie

La 11 februarie 1971, din inițiativa elevului ALECU JAN și cu sprijinul moral al lui HÎNCU NICOLAE, fost membru legionar, un grup de 10 elevi din clasele a X-XI-a a Liceului nr. 5 din Galați, au hotărât înființarea ”Asociației tinerilor români ortodoxi”.-

-2-

În prima ședință de constituire (ce a avut loc în debitul de tutun unitatea C.C.L. nr.68 din Galați, al cărui gestionar este HÎNCU NICOLAE), s-a hotărât întocmirea unui proiect de regulament privind constituirea ”Asociației”, denumirea ei, funcțiile fiecăruia, plata unei cotizații de 1 leu pe săptămînă, legitimații tip, sancțiuni pentru cei care se abăteau de la normele înscrise în regulament, pseudonime pentru fiecare membru al asociației, precum și hotărîrea ca săptămânal să se întrunească în ședințe de lucru, iar la două săptămîni să meargă la biserică pentru a participa la slujbele religioase.-

Grupul a fost depistat pe baza unui raport făcut de un ofițer la 03 martie 1971, ca urmare a discuției avute cu tatăl elevului ALECU JAN.

 

Schimbarea regimului de către „Armata de eliberare revoluționară”

n ziua de 16 martie 1971 s-a prezentat în fața organelor de securitate, cetățenul BOLDIȘOR AUREL din București, care a denunțat existența unei grupări de tineri din care făcea parte și fiul său –BOLDIȘOR NICOLAE.

Un număr de 10 elevi din diferite licee industriale şi şcoli profesionale din Bucureşti s-au constituit într-o organizație denumită ”Armata de eliberare revoluționară” care, după cum sperau, în mod ușuratic – își propuneau ca scop schimbarea regimului din țara noastră. Gruparea era divizată la rîndul ei în două: ”Oganizația Fema” și ”Comando –ul Garda Neagră” cu inițialele ”D.S.” – Diversiune – Sabotaj și ”S.S.” – care însemna Serviciul Secret. ”Comandantul” purta gradul de ”colonel”, ”adjunctul” ”lt.colonel”, iar ceilalți opt membri aveau ”grade” de la locotenent la sergent.-

La intrarea în ”organizație”, fiecare trebuia să presteze un ”jurământ” prin care se obliga să lupte pentru interesele ”organizațiilor secrete”, să colaboreze cu R.F. a Germaniei și să nu trădeze interesele grupului, fiind pasibil de ”pedeapsa capitală”. De asemenea, au stabilit să plătească o cotizație lunară de 50 lei.

Răpiri de milițieni, securiști și activiști de partid

Membrii grupării ”Armata de eliberare revoluționară” își mai propuneau:

✔ atragerea de noi membri, selecționați după anumite criterii: concepții politice potrivnice regimului, persoane nemulțumite de nivelul de viață, salarizare, curajoși, bine dezvoltați fizic și cu anumite înclinații etc;

✔ procurarea de armament pentru dotarea membrilor organizației, scop în care au identificat și întocmit schițe ale unor obiective militare care urmau a fi atacate în anumite împrejurări prielnice;

✔ săvîrșirea unor acte de sabotaj și diversiune, răpirea anumitor activiști de partid, ofițeri de securitate și miliție, în scopul exercitării unor presiuni și determinarea Guvernului de a pune în libertate o serie de deținuți politici;

-3-

✔ membrii grupului și-au procurat carnete tip U.C.F.S,, pe coperțile cărora au imprimat antetul organizației, steagul fascist german și svastica, iar pe prima filă înscriind numele real și un conspirativ german, ”gradul” atribuit.-

Grupul a reușit să-și procure două pistoale, despre care ulterior s-a stabilit că au fost găsite în zidul unor case demolate din comuna Grădiștea.-

Elevii ascultau ”Europa liberă” la școală, în pauze

În luna februarie 1971, organele de securitate ale județului Tulcea, au descoperit pe linie informativă și au destrămat un grup de tineri format din ANTONESCU GABRIEL, IVANOV LIVIU și POPESCU VALENTIN – elevi în clasa a XII-a. A fost deschis dosar de urmărire informativă lui ANTONESCU GABRIEL, deoarece a fost identificat ca autor al unei scrisori cu conținut dușmănos, adresată postului de radio ”Europa Liberă”.

Cei trei au hotărât să audieze în grup emisiunile postului de radio ”Europa Liberă”, atît la domiciliile lor, cât și la școală – în pauze – cînd se retrăgeau în anumite locuri dosnice. Sub influența știrilor audiate, au făcut comentarii dușmănoase la adresa politicii interne și externe a țării noastre, au elogiat așa-zisele libertăți pe care le au tinerii din țările capitaliste. Și-au propus să obțină o calificare tehnică, după care – cu sprijinul unor cetățeni străinisă plece ilegal din țară. De altfel, una din preocupările principale a fost cunoașterea a cât mai mulți cetățeni străini.

La propunerea organelor noastre, IVANOV LIVIU și POPESCU VALENTIN au fost puși în dezbatere publică.

Grupul de studenți ”Albaștri”, judecat în fața opiniei publice

În luna septembrie 1971, Inspectoratul județean de securitate Argeș a intrat în posesia informației din care rezulta că mai mulți tineri, studenți și fără ocupație, s-au organizat în gruparea ”ALBAȘTRI” și se adunau într-un apartament din cartierul Trivale. Făceau comentarii tendențioase și dușmănoase, jucau poker și audiau postul de radio ”Europa Liberă”. Din grupare făceau parte 9 tineri, iar inițiativa organizării a aparținut lui IORDACHE VASILE, student la Institutul de teatru și cinematografie.

În seara zilei de 9 august 1971, s-a organizat prinderea în flagrant. Unii dintre tineri au făcut aprecieri în sensul că libertățile tineretului vor fi îngrădite, că în viitor se va scrie numai ”literatură de partid”, care nu exprimă ideile și convingerile celor care le scriu.

În scopul destrămării grupului și apariției și a altor manifestări similare, la 15 noiembrie a fost luată măsura dezbaterii publice.

Plănuiau la „ceaiuri” cum să fugă din țară

În anul 1969, elevii MUREA SEVERIN și ZIRIAKUS PETRE, au intrat în legătură cu un anume GOLDSCHMIDT WILHELM din Brașov, care era în atenția organului de securitate, fiind suspect de trădare de patrie și semnalat cu concepții și manifestări dușmănoase.

WILHELM a început să-i prelucreze dușmănos, spunîndu-le printre altele că ”sistemul social socialist ar distruge pe oameni și pentru a nu deveni niște ratați, ei să profite de orice posibilitate de a fugi din R.S.România”.

MUREA SEVERIN, încă din acea perioadă, cât și după terminarea liceului, și-a creat un anturaj și cu ocazia unor întâlniri sau ”ceaiuri”, pe care le-au organizat, au început să pună în discuție unele probleme de ordin politic și social concretizate în următoarele concepții:

✔ tineretul din țara noastră ar fi lipsit de libertate în raport cu tineretul din Occident, unde acestea ar fi mai largi, ar avea drepturi mai multe;

✔ tinerii din Occident ar avea posibilități mai mari de a urma școli superioare, nefiind obligatorii examenele de admitere și frecventarea cursurilor;

✔ nivelul de trai din R.S.România ar fi mai scăzut decît în R.F. a Germaniei, salariile în Occident ar fi mai bune decât în țara noastră, iar muncitorii ar avea posibilități de câștig;

✔ în ultima perioadă și-au manifestat dezacordul față de măsurile adoptate de conducerea de conducerea de partid pe linia educării ideologice a tineretului.

În urma acestor discuții și a influenței exercitate de către turiștii vest-germani, BARTMUS EDGAR și ROSSLER GERHARD – în vara anului 1971, TURTUREA OVIDIU, PREID PETER, WESTER HELLMAN, MUREA SEVERIN și DEBAU VALENTIN s-au hotărât să plece ilegal din țară.-

TURTUREA OCTAVIAN a reușit să ajungă în R.F.a Germaniei. De aici a expediat o scrisoare lui PREID PETER, trimițându-i schița locului pe unde a trecut frontiera. Alți 4 tineri din grup s-au deplasat în zona de frontieră cu scopul de a fugi din țară. PREID PETER a reușit să fugă, iar ceilalți au fost prinși de organele de grăniceri.

Au fost puși în dezbatere publică iar MUREA SEVERIN WESTER HELLMAN, și DEBAU VALENTIN au fost trimiși în judecată pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei.

Banda din Valea Frumoasă

În septembrie 1971, într-o discuție pe care – șeful de post din comuna Corbu – a avut-o cu elevul SAIGO ALEXANDRU, acesta – printre altele – i-a confirmat faptul că din inițiativa lui SZOCS ARPAD, tânăr fără ocupație din satul învecinat, Valea Frumoasă, s-a constituit o ”bandă” de tineri cu intenția de a fugi în munți și a duce o viață ”liberă”.

Existența acestei grupări formată din 6 tineri între 14 și 18 ani, încă din luna decembrie 1970, care își propuseseră să-și procure armament prin asasinarea unor pădurari, să se constituie în ”bandă” și să fugă în munți, de unde apoi să se dedea la jafuri și acte de tâlhărie. Cei în cauză și-au procurat cuțite, un topor, lanterne, binoclu etc și au făcut mai multe deplasări în munți, mai ales la locul denumit ”Petrele Roșii”, pentru a găsi grote și locuri prielnice pentru ascunzători.

Pentru a se preveni materializarea intențiilor lor, la data de 08.10.1971 au fost avertizați într-un cadru lărgit, în prezența părinților. Recunoscînd întru totul cele sus-menționate, s-au angajat ca pe viitor să aibă o atitudine, comportare și preocupări corespunzătoare.

Grupurile „hypies” care vroiau ”drepturi și libertăți”

La 3 aprilie 1971 a fost avertizat de către Inspectoratul județean de securitate Olt, numitul CRISTESCU DAN, elev în clasa a X-a de liceu, pentru faptul că ”este un hypies convins” – după cum afirma el – ”atât în ce privește murdăria, cât și drogul”

Fiind lucrat în continuare prin dosar de urmărire informativă, s-a stabilit că măsura luată nu a avut efectul dorit. În plus, cel în cauză – împreună cu încă cinci elevi – a constituit o grupare intitulată ”A.B.C. COLECTION”, în scopul de a purta corespondență cu postul de radio ”Europa Liberă” și a li se transmite melodiile solicitate. Preconizau să intre în legătură cu alte grupări din țară în vederea ”creării unei situații revoluționare pentru a cere la momentul potrivit conducerii de partid și de stat drepturi și libertăți”.

S-au efectuat cercetări, în final luându-se măsura avertizării lărgită la sediul organului de securitate, care s-a dovedit a fi eficientă.

Iertați de securiști fiindcă puteau fi reeducați

MENDE PAL, elev în clasa a XI-a Liceului nr. 11 din Cluj, în afara faptului că denigrează și calomniază orânduirea socială din țara noastră, a pus bazele unui club gen ”hypies”, denumit ”TAMANGO”, a cărui deviză era ”Fă ce-ți place, nu ce ți se cere”.

S-a stabilit că sus-numitul – în iunie 1971- a inițiat constituirea acestui ”club”, iar din el mai făceau parte alți trei colegi ai săi de clasă (DEZSI IOSIF, SZAKACS LASZLO și PAPP DEZSO) – toți în vârstă de 17-18 ani.

Considerînd că tineretul din țara noastră ar fi îngrădit și lipsit de libertăți, la propunerea lui MENDEL PAL au acceptat ideea ca după terminarea liceului să facă o călătorie turistică în Occident, unde să rămână definitiv.

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate învinuitului MENDEL PAL s-au confirmat informațiile deținute în sensul că la domiciu și-a amenajat o încăpere pe care a ornamentat-o cu diferite materiale gen hypies, iar pe peretele din mijlocul încăperii a fixat emblema clubului ”TAMANGO – CLUB” pe care a desenat și un cap de mort. Doi dintre ei și-au confecționat câte un tricou cu emblema clubului, pe care l-au purtat în diverse împrejurări, inclusiv pe litoral, dându-se drept turiști străini.

Ținându-se seama de vârsta, pericolul social relativ mai redus al activității lor, precum și posibilitatea reeducării lor, conducerea ministerului a ordonat punerea lor în dezbaterea organizației U.T.C. din liceu.

Informaţiile publicate de evz.ro pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.