Mai mulţi membri marcanţi ai Academiei de Ştiinţe Medicale (ASM) afirmă că Irinel Popescu a fost pus şef al instituţiei, cu încălcarea tuturor legilor de funcţionare al forului. Această numire frauduloasă nu are însă nicio legătură cu activitatea prestigioasă a medicului Irinel Popescu.
Potrivit art. 17 din legea de organizare (nr. 264 din 16.06.2004) privind organizarea şi funcţionarea ASM, "Adunarea Generală a membrilor ASM este legal constituită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit numărul de membri, se convoacă, în termen de maximum 30 de zile, o nouă adunare.
Aceasta se consideră constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de membri. În cazul în care nici la a doua convocare nu este întrunit numărul de membri, se convoacă, în cel mult 10 zile, o nouă adunare. Aceasta se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenţi.
Ales cu doar 99 de voturi!
Cu toate acestea, la data de 18.11.2011, Adunarea Generală a constatat că sunt prezenţi în sală doar 137 de membri, cvorumul necesar fiind de 158 de membri. Surse din interiorul Academiei de Ştiinţe Medicale afirmă că procedurile, de acum ilegale, au continuat sub presiunea grupului condus de "academician" Irinel Popescu şi actualul secretar general al ASM, "academician" Mircea Ifrim. Mai mult, această stare de ilegalitate a condus, într-un final, chiar la alegerea noului preşedinte al ASM, Irinel Popescu.
La momentul desemnării acestuia în funcţie, în sală erau doar 99 de membri votanţi din totalul de 158, impus de lege. Ministerul Sănătăţii pare să fi fost, la acel momernt, fie dezinteresat de situaţia ASM, fie extrem de cooperant în încălcarea legii. A doua variantă pare să fi fost mult mai credibilă cu atât mai mult cu cât surse oficiale susţin că fostul ministru al Sănătăţii, Ladislau Ritli, ar fi fost "uns" în funcţia de conferenţiar al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii Oradea chiar de actualul secretar general al ASM, "academicianul" Mircea Ifrim.
Cu toate acestea, Academia de Ştiinţe Medicale îşi continuă, după opt luni, nestingherit activitatea chiar şi în contextul în care, potrivit aceleiaşi legi, preşedintele ASM este şi ordonator de credite.
CITIŢI ŞI:

  • Medicul Irinel Popescu, academician fără patalama