Procurorii DNA i-au făcut o caracterizare lui Adrian Duicu, în care a arătat cum a crescut influența sa politică și a  prezentat imperiul său de firme pe carel controla prin interpuși.

 1. Duicu Ioan-Adrian exercita la momentul comiterii faptelor care fac obiectul cauzei funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene Mehedinţi a Partidului Social Democrat şi pe cea de preşedinte a Consiliului judeţean Mehedinţi.
 2. În anul 2004 (când a fost ales pentru întâia dată consilier judeţean) Duicu Ioan-Adrian avea calitatea de secretar general executiv al organizaţiei judeţene Mehedinţi a Partidului Social Democrat (în aceeaşi perioadă Duicu Ioan-Adrian deţinea calitatea de director în cadrul SNP Petrom – Sucursala PECO Mehedinţi); ulterior Duicu Ioan-Adrian a devenit preşedinte al organizaţiei judeţene Mehedinţi.
 3. Acesta a fost ales consilier judeţean atât în mandatul 2004-2008, cât şi în cel 2008-2012; odată cu începutul acestui de-al doilea mandat de consilier judeţean Duicu Ioan-Adrian a fost ales (la data de 26 iunie 2008) şi vicepreşedinte al Consiliul judeţean Mehedinţi.
 4. Cel de-al doilea mandat de consilier judeţean (2008-2012) a fost exercitat cu o întrerupere, din noiembrie 2009 până în august 2011 (asupra acestor probleme vom reveni ceva mai pe larg mai jos, acestea ţinând de situația de conflict de interese în care s-a aflat Duicu Ioan-Adrian, situaţie care a stat la originea comiterea unora dintre infracţiunile care fac obiectul cauzei de faţă, cele ce vor fi prezentate în Capitolul I).
 5. La alegerile locale din 10 iunie 2012 Duicu Ioan-Adrian a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului judeţean Mehedinţi, calitate din care a comis infracţiunile care fac obiectul cauzei.
 6. În contextul în care la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2012 în judeţul Mehedinţi Partidul Social Democrat a obţinut rezultate foarte bune (reprezentanţii alianţei politice Uniunea Social Liberală, din care acest partid făcea parte, câștigând toate cele patru colegii pentru Camera Deputaţilor şi ambele colegii pentru Senat), influenţa lui Duicu Ioan-Adrian în cadrul structurilor de conducere ale Partidului Social Democrat a sporit exponenţial, influenţă de care acesta avea să se folosească la comiterea infracţiunilor care fac obiectul cauzei, după cum se va arăta mai jos. (La creşterea acestei influenţe exercitate de către Duicu Ioan-Adrian în cadrul structurilor de conducere ale Partidului Social Democrat au contribuit şi donaţiile semnificative pe care acesta le-a făcut partidului; astfel, potrivit informaţiilor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă acesta a donat partidului în anul 2013 suma de 36.000 de lei, cea mai ridicată sumă raportată pentru un donator.)
 7. Această influenţă sporită pe care Duicu Ioan-Adrian a dobândit-o în cadrul Partidului Social Democrat avea să ducă la numirea sa, în cadrul Congresului Partidului Social Democrat din data de 8 noiembrie 2013, în funcţia de preşedinte al Ligii Aleşilor Locali ai Partidului Social Democrat (structură internă a partidului care cuprinde preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene Administrative, consilierii judeţeni, primarii, viceprimarii şi consilierii locali din municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, oraşe şi comune, membri ai PSD şi este constituită ca structură internă a partidului, conform art. 219 din Statutul Partidului Social Democrat).
 8. Totodată, din vara anului 2013 Duicu Ioan-Adrian devenise şi membru al Biroul Permanent Naţional al partidului (organul operativ de analiză şi decizie al partidului între şedinţele Comitetului Executiv Naţional şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar, potrivit art. 160 din Statutul Partidului Social Democrat).
 9. Din calitatea de preşedinte al organizaţiei judeţene Mehedinţi a Partidului Social Democrat (partid care, de la finele anului 2012, se află la guvernare) Duicu Ioan-Adrian exercita o autoritate directă atât asupra membrilor de partid, cât şi asupra persoanelor care ocupau funcţii de conducere în instituţiile şi serviciile publice de la nivel judeţean şi local, instituţii şi servicii în cadrul cărora numirile în funcţiile de execuţie şi de conducere erau, de cele mai multe ori, influenţate de „factorul politic”, după cum se va vedea în cuprinsul prezentului rechizitoriu (în ciuda prevederilor legale care prevăd proceduri şi criterii obiective de numire şi promovare în funcţiile publice).
 10. În calitatea sa de preşedinte a Consiliului judeţean Mehedinţi, Duicu Ioan-Adrian exercita de asemenea o influenţă şi autoritate directă atât asupra membrilor consiliului judeţean, precum şi asupra primarilor localităţilor din judeţ.

Firmele ascunse ale lui Adrian Duicu         

Potrivit DNA, în activitatea infracţională care face obiectul prezentei cauze, Duicu Ioan-Adrian s-a folosit şi de faptul că acesta controla în fapt activitatea mai multor agenţi economici, după cum se va vedea în cele ce urmează.

 1. Aşa cum deja am arătat Duicu Ioan-Adrian deţinea în anul 2004 calitatea de director în cadrul SNP Petrom – Sucursala PECO Mehedinţi.
 2. În luna ianuarie 2006 Duicu a înfiinţat o societate comercială având ca obiect principal de activitate comercializarea de carburant, societatea comercială Invest Petroleum Impex S.R.L., în care acesta deţinea 95% din părţile sociale, restul de 5% aparținând soţiei sale Duicu Mariana
 3. În această societate comercială Duicu a avut calitatea de administrator până la data de 8 iulie 2008 (în condiţiile în care acesta devenise vicepreşedinte al Consiliului judeţean Mehedinţi, şi astfel incompatibil cu funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, potrivit art. 87 din Legea nr. 161/2003), dată la care în această funcţie a fost numită soţia sa.
 4. La data de 9 iulie 2012 (în condiţiile în care în iunie 2012 fusese ales preşedinte al Consiliului judeţean Mehedinţi) Duicu a cedat mamei sale Duicu Ana cele 95% din părţile sociale pe care le deţinea. Cu toate acestea, Duicu a continuat să administreze în fapt această societate comercială, aşa cum se va vedea în cele ce urmează.
 5. Această societate administrează un număr de patru benzinării în judeţul Mehedinţi, precum şi hotelul Palace din Drobeta Turnu Severin.
 6. În aprilie 2007 Duicu Ioan-Adrian, împreună cu Bîrsăşteanu Florin au înfiinţat societatea comercială ROMRAD-R.M.N. S.R.L. (având ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale), fiecare deţinând câte 50% din părţile sociale (Duicu Ioan-Adrian având şi calitatea de administrator).
 7. În septembrie 2008 Bîrsăşteanu Florin a renunţat la părţile sale sociale în favoarea lui Duicu Ioan-Adrian, care a dobândit 95% din părţile sociale, restul de 5% devenind ale soţiei sale Duicu Mariana (practic, din acest moment Duicu Ioan-Adrian a preluat controlul deplin asupra societăţii); în condiţiile în care devenise, în iulie 2008, vicepreședinte al consiliului judeţean, administrator a fost numită o altă persoană (Mednyanszky Carmen-Simona; din noiembrie 2010 calitatea de administrator al acestei societăţi o are inculpata Drăghia Valentina).
 8. În luna iulie 2012 (în condiţiile în care în iunie 2012 fusese ales preşedinte al Consiliului judeţean Mehedinţi) Duicu a cedat cele 95% şi din părţile sociale deținute la această societate mamei sale Duicu Ana (restul de 5% continuând să fie deţinute de către soţia sa Duicu Mariana). Cu toate acestea, Duicu a continuat să administreze în fapt şi această societate comercială, aşa cum se va vedea în cele ce urmează.
 9. Societatea comercială ROMRAD-R.M.N. S.R.L. administrează un cabinet medical de rezonanţă magnetică nucleară (R.M.N.) în municipiul Drobeta Turnu Severin; în legătură cu activitatea acestui cabinet au fost comise o parte din infracţiunile care fac obiectul cauzei (cele care vor fi prezentate la Capitatul III), cum se va arăta mai jos.
 10. În iulie 2009 societatea comercială Invest Petroleum Impex S.R.L. (controlată de Duicu Ioan-Adrian, aşa cum am arătat mai sus) a achiziționat 60% din părţile sociale ale societăţii comerciale TV Sirius S.R.L., societatea care operează postul de televiziune locală Tele 2 Drobeta; la aceeași dată Duicu Mariana, soţia lui Duicu, a fost numită administrator al TV SIRIUS S.R.L.; în august 2012, Invest Petroleum Impex S.R.L. a mai achiziționat 15% din părţile sociale ale TV SIRIUS S.R.L., deţinând astfel 75% din acestea; în acest mod Duicu Ioan-Adrian deţine din iulie 2009 controlul asupra postului de televiziune locală Tele 2 Drobeta, control pe care îl exercită cu ajutorul inculpatului Bidilici Adrian, numit în funcţia de director al acestui post de televiziune
 11. În martie 2013 Invest Petroleum Impex S.R.L. a cumpărat şi totalitatea părţilor sociale la o altă societate comercială, Fra Mauro S.R.L. Drobeta Turnu Severin, societate care operează postul de televiziune locală Karisma.; la aceeași dată Duicu Mariana, soţia lui Duicu, a fost numită administrator al societăţii Fra Mauro S.R.L.; în acest mod Duicu Ioan-Adrian deține din martie 2013 controlul şi asupra postului de televiziune locală Karisma, control pe care îl exercită cu ajutorul inculpatei Rîmniceanu Rosemarie-Delia, numită în funcţia de director al acestui post de televiziune.