Proiectul a fost adoptat cu 266 de voturi „pentru”, dar au fost şi trei abţineri.

Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti poate fi organizată de către autorităţile publice centrale şi locale şi de celelalte instituţii ale statului, de către societatea civilă şi persone fizice şi juridice, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate promovării produselor agroalimentare româneşti şi câştigării încrederii consumatorului, potrivit proiectului.

Sprijinul logistic și alocarea fondurilor prin bugetele proprii pot fi acordate de autoritățile administrației, pentru organizarea și derularea în condiții bune a manifestărilor.

Conform iniţiatorilor, un grup de parlamentari PSD, proiectul de lege doreşte să încurajeze producţia agricolă naţională pentru consumatorii români, precum şi pentru cei ce deţin spaţii de vânzare (comercianţi). Totodată, se doreşte îmbunătăţirea statutului producătorului român în lanţul alimentar scurt şi încurajarea consumului de produse agroalimentare autohtone şi de produse tradiţionale.

Proiectul, care a avut susţinerea tuturor grupurilor parlamentare, a fost adoptat iniţial de Senat.