„Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” trebuie depusă în acest an până la data de 15 iulie, iar, din 2019, până la 15 martie. "Plata contribuţiilor poate fi efectuată până pe 31 martie 2019. De asemenea, impozitul pe venit va putea fi plătit la venitul estimat pentru anul curent. Totodată, evaluarea pentru încadrarea ca plătitor de CAS şi CASS se va face în funcţie de venitul estimat pentru anul curent. Persoanele fizice vor putea rectifica declaraţia până la termenul de plată", a precizat premierul Viorica Dăncilă.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorevici, a explicat, după şedinţa de guvern, că, în cazul drepturilor de autor, s-a optat pentru reţinerea la sursă: ”În cazul drepturilor de autor, am mers pe ideea stopajului la sursă şi scutirea celor care sunt şi salariaţi a obligaţiilor de plată pentru CAS şi CASS. Este o abordare care a mai fost, este o abordare normală şi este de bun augur celor care sunt vizaţi de acest nou mecanism”.

Ministrul a mai afirmat că fiecare birou al Fiscului la nivel judeţean va avea o unitate cu obligaţia de a îndruma metodologic fiecare contribuabil care are întrebări faţă de acest nou mecanism. În plus, la nivelul fiecărui consiliu local va fi o persoană responsabilă cu acest subiect.

Ordonanţa exclude din sfera veniturilor din activităţi independente veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. Acestea sunt impozitate explicit cu 10%. În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, venitul net se determină de plătitorii venitului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net şi se reţine, la sursă, de către plătitorii veniturilor la momentul plăţii acestora, impozitul fiind final.

Tot în ordonanţă se arată că plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor şi a plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Declaraţia unică înlocuieşte declaraţiile D200 (veniturile realizate din România), D201 (veniturile realizate din străinătate), D220 (venitul estimat/norma de venit), D221 (norme de venit în agricultură), D600 (venitul care reprezintă baza pentru contribuţiile de asigurări), D604 (stabilirea contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fără venit) şi D605 (stoparea CASS pentru persoanele fără venit).