Evenimentul Zilei > Actualitate > Cum s-a ajuns la Criza gunoaielor, generată de Clotilde Armand. ”În 12 ani de contract cu Primăria Sectorului 1 nu s-a întâmplat vreodată așa ceva”
Cum s-a ajuns la Criza gunoaielor, generată de Clotilde Armand. ”În 12 ani de contract cu Primăria Sectorului 1 nu s-a întâmplat vreodată așa ceva”

Cum s-a ajuns la Criza gunoaielor, generată de Clotilde Armand. ”În 12 ani de contract cu Primăria Sectorului 1 nu s-a întâmplat vreodată așa ceva”

Situația din Sectorul 1 al Capitalei este total scăpată de sub control. Imagini cu pubele, containere stradale și gunoi revărsat sunt trimise constant la redacție și oamenii sunt disperați că, o data cu gunoiul, în sectorul – care până de curând era considerat o ”bijuterie” a orașului, au apărut și șobolanii.

Primarul Clotilde Armand, prin declarațiile publice și postarile de pe Facebook, învinuiește societatea de salubritate pentru situația fără precendent din sector. Romprest vine însă cu precizări în care explică, detaliat, cum s-a ajuns la această criză, în premieră în cei 12 ani de contract pe care îi are cu sectorul 1 .

În toți acești ani, sub administrații de culori politice diferite și adeseori consilii cu majorități conjuncturale, având poziții contrare voinței Primarului, nu s-a ajuns niciodată la escaladarea unui conflict contractual și la iminenta blocare a serviciului, pentru că în toată această perioadă s-au respectat clauzele contractuale și prevederile legislației aplicabile în materia salubritătii.” scrie Romprest într-un comunicat remis azi.

În sector se mătură, se întreține curațenia și se spală, dar Romprest nu poate ridica gunoiul pentru că nu are unde să-l ducă!

Pentru o corectă informare a opiniei publice și în mod particular a celor care locuiesc în Sectorul 1, a celor care lucrează aici sau tranzitează acest sector, Compania Romprest Service SA a făcut mai multe precizări privind blocarea activității pe care o prestează în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare:

”Compania Romprest nu a sistat prestarea niciunei operatiuni din cadrul activitaților serviciului delegat. În continuare, se execută operațiunile aferente activităților de salubrizare stradală, respectiv măturat, întreținere curățenie și spălat carosabil și trotuare, conform programelor prevazute în contractul aflat în vigoare. Pentru executarea acestor activități, sunt alocate 8 autospeciale măturătoare, 25 cisterne, 48 autoutilitare pentru colectare și transport deșeuri stradale și din depozite necontrolate, personal muncitor si deserventi utilaje, precum si personal tehnic pentru coordonarea activitatii în teren.

În ceea ce priveste activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, Romprest derulează în mod curent 48 de programe de prestatie pentru categoriile de generatori pe care ii deserveste, respectiv populatie, institutii aflate in subordinea Primariei si agenti economici. În derularea acestor programe sunt angrenate 63 autogunoiere, 21 autoutilitare, personal deservent autospeciale.

Cantitatile de deșeuri colectate și transportate separat la stațiile de sortare se decontează pe baza documentelor pe care stația le întocmeste după cântărire, diferențiat pe tipuri (coduri) de deșeuri și generatori. Toate aceste informatii sunt centralizate și raportate lunar de Romprest în calitate de operator delegat catre Primaria Municipiului Bucuresti si autoritatile de mediu, pentru si in numele UAT Sector 1. Pe baza acestor rapoarte se calculeaza atingerea tintelor de deviere de la depozitare (pentru reducerea eliminarii prin depozitare), obligatie legala in sarcina UAT Sector 1, pe care Romprest a indeplinit-o in fiecare an, in caz contrar autoritatea fiind obligata sa plateasca amenzi.

 Primăria a refuzat constant și nejustificat să plătească facturile. S-au acumulat datorii de  peste 120 de milioane de lei. Stațiile de sortare și-au închis porțile

Gunoiul din Sectorul 5, o posibilă problemă

 

”Refuzul nejustificat la plata facturilor pentru servicii confirmate, în perioada iulie-decembrie 2020 și plata discreționară a prestatiilor, respectiv jumatate din prestatia lunara a activităților de salubrizare stradală, în perioada ianuarie-martie 2021, au dus la acumularea unui debit restant de peste 120 milioane lei, din care 96 milioane datorie istorica aferenta prestatiilor din anul 2020 si 24 milioane aferente prestatiilor din anul 2021. Facturi aferente unora dintre prestatiile din anul 2020 înregistrează depășiri ale termenelor de scadență de peste 200 de zile.

În cadrul activitatilor de salubrizare stradală sunt incluse și activitatile de sortare-tratare-depozitare prin eliminare, prestate de catre operatori autorizati agreati de catre autoritatea contractanta inca de la inceputul contractului. Aceste activitati sunt facturate de Romprest catre autoritate, fara a adauga nicio marja de profit.

In condițiile refuzului la plata facturilor aferente acestor activitati, pentru a asigura continuitatea serviciului, Romprest a fost nevoita sa suporte integral plata serviciilor prestate de catre operatorii agreati de sortare-tratare-eliminare prin depozitare in beneficiul Sectorului 1, si a reusit sa faca acest lucru din iulie 2020 pana in luna ianuarie 2021, inclusiv.

Odata cu acumularea restantelor, incepand cu luna februarie 2021, operatorii statiilor au notificat Romprest ca vor suspenda activitatea prestata in beneficiul Sectorului 1, iar in cursul lunii mai, incepand cu data de 22 mai, au suspendat activitatea si au interzis accesul autospecialelor Romprest in statiile de sortare.

Faâa de situatia statiilor de sortare, cauzata strict de neachitarea facturilor aferente serviciilor prestate si confirmate, cazul functionarii depozitului ecologic Iridex este de competenta Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, autoritate careia ii revine gestionarea activitatii de depozitare a deseurilor si care nu a prelungit contractul pe care il avea cu acest operator. Astfel, incepand cu data de 1 iunie 2021, depozitul ecologic Iridex si-a incetat activitatea.” scrie Romprest.

Mașinile Romprest sunt încărcate cu deșeuri și nu au unde descărca

”În aceste condiîii, așa după cum am anticipat și am incercat să preintampinam prin adresele si notificarile adresate catre autoritatile cu atributii in domeniu, in data de 1 iunie, dupa prima cursa de colectare separata a deseurilor conform programelor curente aflate in prestatie, autospecialele Romprest incarcate cu deseuri au fost blocate la poarta statiilor, prin refuzul operatorilor de a permite accesul cu deseurile provenite din Sectorul 1. Toate echipamentele de colectare (autogunoiere, autospeciale si containere) alocate de Romprest serviciului delegat in Sectorul 1 sunt in acest moment incarcate la capacitate maximă.
Suntem intrebati in mod curent, off the record, ce se urmareste prin aceasta blocare a sistemului de salubritate, evident voita si determinata prin actiuni repetate si concertate ale Primarului si aparatului sau de specialitate.
Am redat aici, cât de succint posibil si in cronologia lor, toate circumstantele care au condus la producerea acestui blocaj. Acum, in cunostinta de cauza, fiecare cetatean isi poate forma o parere proprie.

Niciun contract nu se poate derula cu impunerea de obligații față de o singură parte

”Pentru noi, Compania Romprest, on the record, mai important este faptul că, oricare ar fi scopul, mijloacele prin care acesta este dus la indeplinire sunt ilegale si reprezinta un precedent periculos pentru orice operator privat care isi desfasoara activitatea in sfera serviciilor publice sau in relatie contractuala cu statul.
Multumim cetatenilor si agentilor economici care au dat dovada de rabdare si intelegere fata de Romprest si fata de angajatii Companiei.

Va asigurăm ca suntem profesionisti si constienti de obligatiile contractuale care ne revin in derularea unui contract de delegare. Niciun contract nu se poate derula, insa, cu impunerea de obligatii fata de o singura parte si cu acordarea de drepturi discretionare celeilalte parti, fapt pentru care este necesar ca Autoritatea contractanta sa faca dovada intelegerii propriilor obligatii, care ii revin conform clauzelor contractului care este in vigoare si produce efecte, precum si a prevederilor legale privind finantarea serviciului, care ii incumba integral.”, mai scrie Romprest în âncheierea comunicatului.