Printre modificările cerute de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi promovate prin ordonanță de urgență se află și cea care va regla modul în care va fi aplicat principiul legii mai favorabile, în evitarea creării unei practici neunitare.
Astfel, proiectul ieșit cu avizul CSM prevede ca în Legea de punere în aplicare a noului Cod Penal să fie introdus un nou articol, art 4 indice 1, cu două alineate având următorul cuprins:
(1) "În aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, se stabilesc şi se aplică, pentru fiecare instituţie de drept penal autonomă, dispoziţiile mai favorabile din legile penale succesive.
(2) "În aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Codul penal, nu pot fi combinate dispoziţiile mai favorabile din legile penale succesive."
Ce înseamnă acest lucru? Un magistrat ne-a explicat: "Spre exemplu dacă avem o persoană care a comis trei infracțiuni in concurs, aceasta va fi pedepsită conform noului Cod penal, în care pedeapsa este mai mică, iar pentru modalitățile de aplicare a sporul prevăzut de lege vor fi alese prevederile vechiului cod penal, unde  acordarea acestuia este oarecum facultativă. Cu alte cuvinte modificarea propusă este total în favoarea infractorilor".
Reamintim că ministrul Justiției Robert Cazanciuc a spus membrilor CSM că va discuta cu primul-ministru Victor Ponta în legătură cu proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea noului Cod de procedură penală și a noului Cod penal.
Magistrații au cerut ca aceste schimbări să fie făcute până sîmbătă, 1 februarie 2014, ziua în care intră în vigoare noile codu

CSM a decis sesizarea Ministerului Justiţiei cu mai multe propuneri de completare a Legii de punere în aplicare a Codului penal
Magistrații cer modificarea articolului problemă 305 din Codul de procedură penală
Plenul CSM a votat pentru modificarea mai multor articole din noul Cod de procedură Penală. Astfel:

la art. 138, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins: „(14) Metodele speciale de supraveghere sau cercetare se dispun şi în cazul în care urmărirea penală este începută potrivit art. 305 alin.1”
Aliniatul 12 al articolul 172 se modifică şi va avea următorul cuprins: "(12) După finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt contestate, poate dispune efectuarea unei expertize."
După articolul 294 se introduce un articol nou, art. 294 indice 1, cu următorul cuprins: „Art. 294(1). Autorizări sau alte condiţii prealabile efectuării în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană „Ori de câte ori este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiţii prealabile pentru a se dispune efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o anumită persoană, parchetul, odată cu sesizarea instituţiei competente, înaintează un referat întocmit de procuror, care va cuprinde date şi informaţii cu privire la săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală de către persoana cu privire la care se solicită autorizarea sau îndeplinirea condiţiei prealabile.”
Alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 305 se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(1) Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârşită ori a cărei săvârşire se pregăteşte, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut.” (2) Începerea urmării penale şi respectiv continuarea efectuării urmăririi penale se dispune prin ordonanţă care cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art.286 alin.(2) lit.a-c şi g). (3) Atunci când exista probe din care sa rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală şi nu există vreunul dintre cazurile prevăzute de art. 16 alin. (1), organul de urmărire penală dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect. Măsura dispusă de organul de cercetare penală se supune, în termen de 3 zile, confirmării procurorului care supraveghează urmărirea penală, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte acestuia şi dosarul cauzei.”
Alineatul (1) al articolului 309 va avea următorul cuprins: „(1) Acţiunea penală se pune în mişcare de procuror, prin ordonanţă, în cursul urmăririi penale, când acesta constată că există probe din care rezultă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există vreunul dintre cazurile de împiedicare prevăzute la art. 16 alin. (1).”
Litera b) a alineatului (1) al articolului 314 va avea următorul cuprins: „b) renunţarea la urmărirea penală, când nu există interes public pentru continuarea urmăririi penale”

Modificarea alin. (1) al art. 206, după cum urmează: „(1) Împotriva încheierilor prin care instanţa dispune, în primă instanţă, asupra măsurilor preventive inculpatul şi procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.”
Modificări propuse și la Legea 304/2004
Magistrații au propus:
Introducerea unui nou alineat la art. 54, după alin. (1) indice 1 (introdus prin Legea nr. 255/2013), alineatul (1) indice 2, cu următorul cuprins: „Contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în primă instanţă de judecătorii şi tribunale se soluţionează în complet format dintr-un judecător.”
Introducerea unei noi litere, lit. e), la art. 31 alin. (1) (modificat prin Legea nr. 255/2013), cu următorul cuprins: „e) pentru contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în primă instanţă de curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, completul de judecată este format din 3 judecători.”
Modificarea articolului 24 (modificat prin Legea nr. 255/2013), astfel: „Art. 24 – Completele de 5 judecători judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, soluţionează contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în primă instanţă de Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, soluţionează cauzele în materie disciplinară potrivit legii şi alte cauze date în competenţa lor prin lege”.
Introducerea unui nou articol după articolul 31 din aceeaşi lege, art. 311, cu următorul cuprins: „Art.311 – Procedura de judecată în cameră preliminară se desfăşoară de un judecător din completul prevăzut la litera a) a alineatului (1) al articolului 31.”

Te-ar putea interesa și: