Evenimentul Zilei > Actualitate > Corturile, interzise pe plajele din România
Corturile, interzise pe plajele din România

Corturile, interzise pe plajele din România

Un proiect de lege promovat de Ministerul Turismului dă o ultimă lovitură localităţii Vama Veche, renumită pentru posibilitatea de a campa pe plajă.

Fără corturi pe plajele din România. Aceasta este una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului de lege a turismului, elaborat de oficialii Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi supus deja dezbaterii publice.

Deşi, în mare parte, proiectul este considerat de bun augur pentru dezvoltarea turismului românesc, acesta ar da o ultimă lovitură bătrânei localităţi Vama Veche şi nonconformiştilor care se încăpăţânau să-şi petreacă vacanţele aici chiar şi în ultimii ani.

Asta, în ciuda transformărilor la care Vama a fost supusă de autorităţile locale (hoteluri ridicate pe plajă peste noapte, străzi betonate, alei din piatră cubică şi borduri la doi paşi de apa mării), după cum subliniază, la unison, reprezentanţii mai multor organizaţii nonguvernamentale care au militat multă vreme pentru conservarea zonei.

De altfel, aceştia sunt decişi să ceară modificarea proiectului, astfel încât camparea să fie permisă în Vama Veche.

Planurile urbanistice de pe litoral, aprobate de guvern

Concret, în proiectul legislativ aşteptat să intre în vigoare cel târziu în primăvara acestui an se precizează: "Este interzis utiliza torilor plajelor cu destinaţie turistică, precum şi oricăror altor persoane: camparea pe plajă, am plasarea şi/sau montarea de panouri publicitare, bannere, postere, şi orice alte tipuri de dispozitive care servesc publicităţii, accesul persoanelor însoţite de animale, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi, circulaţia sau staţionarea vehiculelor, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor".

Cu alte cuvinte, nu doar montarea corturilor va fi interzisă, ci şi relaxarea pe malul mării alături de animalele de companie sau plimbarea cu maşinile – "o decizie de salutat, de altfel, dacă va fi aplicată, ţinând cont doar de numeroasele accidente, provocate în ultimii ani de beizadelele care nu se sfiau să intre şi în apa mării cu autoturismele lor de lux", după cum au explicat oficiali ai poliţiei.

Şi alte prevederi ale actului normativ sunt salutate nu doar de reprezentanţi ai autorităţilor publice, ci şi de reprezentanţi ai societăţii civile. Printre acestea se numără noile reguli de urbanism şi obligativitatea operatorilor turistici de a întreţine hotelurile şi pensiunile şi de a le men ţine deschise în perioada 1 mai-30 septembrie, de a dezinfecta imobilele şi de a amenaja spaţiile verzi din jurul unităţilor de cazare.

Legat de urbanism, în document se arată că toate "construcţiile cu destinaţie turistică, precum şi construcţiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre, ridicate fără a uto rizaţie sau cu depăşirea limitei de autorizaţie de construire, aflate pe proprietatea publică sau privată, finalizate sau în curs de execuţie, se desfiinţează".

Iar autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului va întocmi, după consultarea autorităţilor publice locale, documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, care vor trebui avizate de executiv.

Astfel, potrivit articolului 10 al proiectului de lege, "documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului a staţiunilor de pe litoralul românesc se elaborează pe baza cerinţelor pieţei şi cuprind măsuri privind reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii existente, conservarea, întreţinerea şi exploatarea plajelor, a căilor de acces către obiectivele turistice, zonele de recreere şi promenadă, zonele amenajate pentru multiple utilizări precum spectacole, târguri, festivaluri, zonele cu facilităţi sportive sau alte facilităţi de petrecere a timpului liber în afara plajei". "Având în vedere caracterul strategic şi de coordonare a dezvoltării turistice pe teritoriul întregului litoral, documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului se aprobă prin hotărâre a guvernului", se specifică în proiect.

Şi proprietarii de ansambluri rezidenţiale pot închiria plaje

Mai mult, noul act normativ va reglementa şi modul în care vor putea fi închiriate suprafeţe de plajă, pentru perioade cuprinse între minimum 3 şi maximum 10 ani.

"Utilizarea plajelor în scop turistic se poate face de către operatori economici care administrează structuri de primire turistice, de proprietari ori administratori de ansambluri rezidenţiale, de operatori economici care desfăşoară activităţi de divertisment sau sportive şi de autorităţi ale administraţiei publice locale, care pot încheia contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pe perioada minimum 3 ani şi maximum 10 ani, prin licitaţie publică", se precizează în proiect.

CONTRADICŢII

"Este interzis utilizatorilor plajelor cu destinaţie turistică, precum şi oricăror altor persoane: camparea pe plajă (…), accesul persoanelor însoţite de animale, cu excepţia câinilor din dotarea MAI.",
LEGEA TURISMULUI

"Salut ideea ca executivul să hotărască ce se va putea construi pe litoral (…). Cât priveşte camparea pe plajă, vom susţine ca legea să fie formulată astfel încât să se permită camparea pe plaja de la Vama Veche",
MIRCEA TOMA, preşedinte, ActivWatch

LEGE

Fără gropi şi gunoaie în staţiuni

Dacă proiectul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului va intra în vigoare, şi gropile cu care turiştii s-au obişnuit în staţiuni pre cum Sinaia sau Olăneşti vor fi scoase în afara legii. În plus, primăriile vor fi obligate să adune tot gunoiul de pe străzi şi din împrejurimile localităţilor şi să amenajeze spaţiul public în aşa fel încât să atragă turişti.

Cât priveşte siguranţa acestora din urmă, proiectul de lege trasează sarcini speciale pentru a utorităţile publice locale de pe litoral. Concret, acestea vor fi obligate să asigure securitatea tu riştilor nu doar pe plajă, în zonele de agrement şi de promenadă, ci şi în alte zone catalogate de poliţie drept "zone de risc".