De asemenea, într-o anexă, „Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație” se propune pentru un salariu fix de 6838 de euro brut in calitate de presedinte al CA al societatii sau o remuneratie in valoare de 5128 EUR brut in calitate de membru al CA.

În plus,  membrul CA va primi o indemnizatie pentru participarea sa in cadrul sedintelor si ale comitetelor sale, dupa cum urmeaza: 1. o indemnizatie bruta în valoare de 1709 EUR pentru fiecare şedinţă a Consiliului de Administrație la care participă; 2. o indemnizatie bruta în valoare de 2137 EUR pentru fiecare şedinţă la care participă în calitate de președinte al comitetului care raportează către Consiliul de Administrație SAU o indemnizatie bruta în valoare de 1709 EUR pentru fiecare şedinţă la care participă în calitate de membru al comitetului care raportează către Consiliul de Administrație.

La capitolul „Rambursări rezonabile”, vor fi decontate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative, cum ar fi de exemplu: calatoria la clasa business, hotel/cazare, transport (inclusiv taxi), telefon și mese. Termenul „cheltuieli rezonabile” înseamnă orice cheltuieli în legătură cu și necesare pentru ca Administratorul să poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile prevăzute de Contractul de Mandat.

În cazul unei revocări nejustificate din funcție, membrul CA va avea dreptul să primească de la societate o compensatie reprezentând întreaga sumă pe care ar fi primit-o pentru tot parcursul mandatului acestuia dacă nu i-ar fi încetat contractul înainte de termen, dar nu mai puțin de suma echivalentă a 12 remunerații lunare totale ale respectivului Administrator. Pentru evitarea oricarui dubiu, remuneratia totala lunara este constituita din remuneratia lunara fixa, indemnizatia de participare la sedintele Consiliului de Administratie si la cele ale Comitetelor consultative. Acesta va avea obligatia de a respecta clauza de neconcurenta existenta in contractul de mandat pentru inca 12 luni dupa incetarea acestuia.

In cazul incetarii mandatului din orice motiv, Societatea va datora Administratorului o sumă echivalentă cu 12 remunerații lunare totale ale respectivului Administrator din perioada mandatului. Pentru evitarea oricarui dubiu, remuneratia totala lunara este constituita din remuneratia lunara fixa, indemnizatia de participare la sedintele Consiliului de Administratie si la cele ale Comitetelor consultative. Administratorul va avea obligatia de a respecta clauza de neconcurenta existenta in contractul de mandat pentru inca 12 luni dupa incetarea acestuia.

În Consiliul de Administrație al Electrica sunt 7 membri: Valentin Radu, președinte, Gicu Iorga, Bogdan Iliescu, Ramona Ungur, Dragoș Andrei, Niculae Havrileț și Radu Florescu.

„Având în vedere specificul companiei, volumul și complexitatea activității desfășurate la nivelul Grupului Electrica, programele de transformare demarate și provocările actuale ale pieței de energie, a rezultat necesitatea reevaluării remunerației membrilor Consiliului de Administrație, în comparație cu piața relevantă din Europa/România. În acest context, a fost contractat un consultant extern de reputație internațională – pentru a asigura anvergura corespunzătoare acestei analize”, a explicat conducerea Electrica SA pentru G4Media.ro această grilă de salarii.