Evenimentul Zilei > Economie > CITY INSURANCE: Preocuparea ASF este de a desfința firmele cu capital românesc, în favoarea celor cu capital străin
CITY INSURANCE: Preocuparea ASF este de a desfința firmele cu capital românesc, în favoarea celor cu capital străin

CITY INSURANCE: Preocuparea ASF este de a desfința firmele cu capital românesc, în favoarea celor cu capital străin

Socetății de Asigurare - ReasigurareCity Insurance S.A. a emis ieri un comunicat de presă prin care replică la decizia Autorității de Supraveghere Financiară de a introduce societatea în procedură de redresare pe bază de plan. În comunicat City Insurance califică deciiza ASF drept nelegală și acuză ASF că ar urmări distrugerea companiilor cu capital românesc. Iată principalele obiecții ale City Insurance:

1. Decizia Autorității de Supraveghere Financiare prin care s-a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară a Societății de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. este esențial nelegală și profund netemeinică. Fără a intra într-o analiză de fond, vă informăm că toate considerentele acestei decizii nu dovedesc existența niciunei împrejurări din cele expres și limitativ prevăzute de lege care să permită luarea unei asemenea măsuri. Textul invocat în decizie impune ca, pentru a se lua o asemenea măsură, era necesar ca autoritatea să fi constatat – pe bază de date obiective – că, prin încălcări ale obligațiilor specifice, s-a pus în pericol onorarea obligațiilor asumate față de asigurați.Nu numai că nu s-a constatat o asemenea situație, dar conducerea Autorității de Supraveghere Financiară a ignorat cu rea credință rezultatul auditului comunicat de noi la data de 18.04.2016 și din care rezultă că îndeplinim și depășim toți indicatorii impuși de Solvency II – legea în vigoare începând cu data de 01.01.2016.

2. Deși conform dispozițiilor legale, măsura redresării financiare este subsumată unui singur scop – anume protejarea intereselor creditorilor asigurați – prin Decizia amintită ni se impun măsuri care prin ele însele sunt de natură să diminueze capacitatea de plată a societății, în detrimentul asiguraților. Amintim aici faptul că, prin planul de redresare, ni se interzice să vindem o întreagă clasă de asigurări – asigurările de garanții – și este limitat, per ansamblu, volumul de activitate al societății la nivelul de 75% din volumul anului 2015.

3. Semnalăm cu acest prilej faptul că aceste măsuri restrictive și represive fac parte dintr-un context mai larg al preocupării Autorității de Supraveghere Financiare de a diminua până la desființare activitatea societăților de asigurare/reasigurare cu capital românesc, în favoarea explicită a celor cu capital străin.
În sprijinul acestei afirmații, enumerăm multele și diversele situații în care conducerea Autorității de Supraveghere Financiare și-a exprimat explicit opinia că societățile de asigurări cu capital românesc nu sunt performante, că nu respectă regulile de piață și că ar trebui ca pe piața asigurărilor să rămână doar societățile mari de profil, adică multinaționalele.
Urmărind cu consecvență acest scop, Autoritatea de Supraveghere Financiară folosește o paletă largă de mijloace precum:
– Controale repetate și lungi, urmate de măsuri netemeinice și contradictorii. Vă prezentăm separat o parte din acțiunile de control la care a fost supusă Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. și din care rezultă clar că o mare parte din timp am fost „ocupați” cu întocmirea de situații, prezentarea de documente, raportări repetate etc., vezi site www.cityinsurance.ro/centru-media/.
– Divulgarea către media a unor „știri” nereale despre existența unor așa-zise probleme în activitatea societății cu capital românesc dar și a unor date confidențiale, nedestinate publicității, despre unele aspecte economice aflate cu ocazia controalelor întreprinse.
– Refuzul de a acorda sprijinul necesar atunci când societatea a fost nedreptățită prin decizii luate de către alte instituții sau în situațiile litigioase
Informăm toți clienții noștri că Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A.îndeplinește toate cerințele de capital, potrivit regulilor de calcul stabilite de Directiva Europeană Solvency II, și că este în măsură să satisfacă toate cererile justificate de despăgubire.
Vom face toate eforturile necesare pentru a depăși cu bine dificultățile create prin planul de redresare stabilit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, fără a afecta interesele clienților noștri.

5. Referitor la faptul că de nenumărate ori s-au făcut referiri la numărul mare de reclamații legate de neplata dosarelor de daună RCA, ținem să vă informăm faptul că, în ultimele trei luni (1 ianuarie – 31 martie 2016) Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. a despăgubit dosare de daună în valoare de 23 milioane EURO. Totodată, la un volum anual al vânzărilor de asigurări obligatorii RCA de 1,124 milioane polițe, cele 1.557 reclamații înregistrate împotriva societății reprezintă un procent infim de doar 0,13% din totalul număruluide clienți ai Societății de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A.

6. În cel mai scurt timp vom întreprinde toate demersurile legale pentru a ne apăra interesele, a anula acțiunile și măsurile abuzive ale Autorității de Supraveghere Financiare și a diminua la maximum consecințele negative ale acestora.