În cei peste o sută douăzeci de ani care au trecut de la moartea lui Eminescu, poeziile sale au fost citite, descifrate, inventariate, editate, reeditate, comentate, traduse, învăţate în şcoli, recitate, citate, puse pe muzică, parafrazate. Cunoaştem aproape pe de rost această operă genială. Tocmai de aceea publicarea unor poezii necunoscute ale lui Eminescu ne emoţionează şi reprezintă un eveniment literar.
Este adevărat că textele descoperite în manuscrisele eminesciene de regretatul Petru Creţia sunt un moloz poetic fără mare valoare literară proprie. Dar ele au o imensă valoare literară indirectă, evocând muzica stelară a poeziei lui Eminescu: "O poveste, o poveste cum n-a fost nici nu mai este,/ care de frumoasa lumei însăşi îi dă de veste."; "Norii se desfac în două ca perdele suspendate/ Şi pe cerul plin albastru se arată o cetate/ Strălucind şi uimitoare dintre munţii colţuroşi/ Ce-o înalţă mai în stele. Din fereştile de aur/ Vezi lumina cea verzuie pătrunzând (din semn de Taur):/ E Valhala ce se-nalţă dintre munţii-i neguroşi."

Editura Casa Radio (care acţionează de mai multă vreme discret, dar eficient pentru relansarea interesului pentru literatura bună) a avut ideea inspirată să ataşeze fiecărui volum un CD cu versurile din volum interpretate cu artă de actorul Marcel Iureş.
★★★★ Marta Petreu, O zi din viaţa mea fără durere (eseuri), Iaşi, Ed. Polirom, 2012.
★★ Sandu Al. Raţiu, Nostalgii, poeme, pref. de Cornel Cotuţiu, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2011.
★★ Victoria Fătu Nalaţiu, Beţia cu nectar, exerciţii haiku, poeme într-un vers şi senryu, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2012.
P.S. Cărţile îmi pot fi trimise pe adresa: Alex. Ştefănescu, Bucureşti, OP 22, CP 22 (sub formă de scrisoare simplă). Sau, în format electronic, pe adresa de e-mail: alex2108145@yahoo.com.