Rata șomajului în București era de 1.31%, la sfârșitul linii ianuarie 2019, la fel ca în luna precedent. În Capital  erau înregistrați 15679 șomeri, din care 8346 femei, transmit reprezentanții Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) Bucureşti.

Din totalul de 15679 persoane înregistrate în evidențele AMOFM Bucureşti, 1975 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 13704 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 0 șomeri provin din mediul rural și 15679 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: sub 25 de ani – 225; între 25 și 29 de ani – 1534; între 30 și 39 de ani – 3936; între 40 și 49 de ani – 4559; între 50 și 55 de ani – 2795; peste 55 de ani – 2630.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AMOFM Bucureşti (33.38%), urmat de cei cu studii superioare (28.67%), iar 17.86% au absolvit şcoala profesională/de arte şi meserii. Șomerii cu nivel de studii gimnaziale reprezintă 17.12% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii postliceale sunt 1.87%, iar cei cu studii primare şi fără studii, 1.10%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2177 persoane foarte greu ocupabile, 5065 greu ocupabile, 4423 mediu ocupabile, iar 4014 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.