Evenimentul Zilei > Actualitate > Cea mai frumoas? brunet? din politic? arunc? bomba: Nu B?sescu, ci Iliescu va hot?rî premierul
Cea mai frumoas? brunet? din politic? arunc? bomba: Nu B?sescu, ci Iliescu va hot?rî premierul

Cea mai frumoas? brunet? din politic? arunc? bomba: Nu B?sescu, ci Iliescu va hot?rî premierul

A fost „frumoasa lui Geoan?”, apoi „descoperirea lui Dragnea”. Acum, Magda Bistriceanu a p?r?sit PSD ?i s-a înscris în For?a Civic?, f?r? a pretinde un colegiu eligibil. Al?turi de Sebastian L?z?roiu, este cea mai activ? membr? ARD în comunicarea pe Facebook.

A fost numit? „bomba sexy” a PSD. Strategii partidului au scos-o în fa??, acum câ?iva ani, ca adversar al Elenei Udrea, ca rivala brunet? a acesteia. Astfel a ajuns Magda Bistriceanu pe afi?ele PSD.
Pân? de curând, când a schimbat brusc direc?ia ?i s-a al?turat For?ei Civice. Este extrem de activ? pe Facebook, acolo unde, al?turi de Sebastian L?z?roiu, duce lupta digital? pentru ARD. Magda Bistriceanu, fostul secretar executiv al PSD Diaspora, explic? cine ?i ce a dezam?git-o în partid, de ce i-a luat ap?rarea lui Traian B?sescu ?i cum va fi desemnat viitorul prim-ministru.

Cite?te ?i:
TOP 3 RECOMAND?RILE EDITORILOR:

  • PERICOLUL din raft: BOMBA fic??eilor brazilieni
  • Un caz care VA ÎMP?R?I ROMÂNIA în dou?: drama IULIANEI, studenta cu un copil din flori. IERTARE SAU PEDEAPS??
  • ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Nepotism în USL. Mama secretarei lui Dragnea este… secretar de stat

EVZ: Ini?ial a?i fost doar imaginea PSD. Când ?i ce v-a convins s? deveni?i membru de partid?
Magda Bistriceanu:
În momentul apari?iei mele pe afi?e ?i în clipuri electorale nu eram membru PSD, exista doar un contract de imagine care avea ca termen final decembrie 2009, dup? alegerile preziden?iale. Mul?i se întrebau la momentul apari?iei mele de ce nu m? înscriu în partid. Totul a venit mai târziu. Pentru c? nu m-a mul?umit s? r?mân doar imaginea PSD, am hot?rât sa m? implic ?i s? nu dau na?tere la diverse specula?ii. Pot spune c? o contribu?ie la acea decizie a avut ?i Mircea Geoan?.
Se pare c? n-a fost o alegere inspirat? pentru c? ?i-n politic?, ca peste tot, pilele ?i rela?iile de orice natur? sunt cele care primeaz?. Eu am în?eles s? reprezint ni?te idealuri; toate aceste lucruri au fost doar ni?te pove?ti care, odat? cu trecerea timpului, s-au risipit.
A?i plecat în 2009 din PSD, pentru a reveni în 2010. Regreta?i revenirea în partid?
Nu pot spune c? am plecat în 2009. La vremea respectiv? mi-am înaintat demisia din cauza unor neîn?elegeri, dar ea nu a fost aprobat?. Am revenit în PSD pentru a contribui la construc?ia unui nou proiect, PSD Diaspora. M-am implicat în activitatea acestei organiza?ii de?i pre?edintele acesteia este un personaj a c?rui conduit? nu este tocmai de urmat. Aici ?in s? amintesc faptul c? în momentul în care e?ti numit pre?edinte al unei organiza?ii, duci lupta cu adversarul, nu te fofilezi ?i cau?i s? prime?ti un loc de parlamentar într-un colegiu eligibil în ?ar? (Cristian Rizea, pre?edintele PSD Diaspora, candideaz? la Br?ila – n.r.). Asta arat? b?rb??ia unor lideri.
Consider c? România ar avea mult de câ?tigat dac? ar ?ti cum s? valorifice resursa uman? din diaspora. Oameni deosebit de valoro?i din diaspora sunt trata?i în mod nefiresc, ca ?i cum ar fi ni?te subalterni care trebuie doar s? execute ni?te ordine, de multe ori aceste ordine fiind lipsite de calitate, viziune ori obiectiv.
În 2007, unii ziari?ti v? considerau „descoperirea” lui Liviu Dragnea. Al?ii v-au catalogat drept „frumoasa lui Geoan?”. În ce m?sur? au contribuit Dragnea ?i Geoan? la ascensiunea dv. pân? în func?ia de secretar executiv al PSD Diaspora?
Nu exist? nicio leg?tur? între revenirea mea în PSD ?i cei doi lideri. Eu am fost desemnat? de conducerea PSD sa fiu „imagine”. Dragnea a fost doar ?ef de campanie ?i atât, nu se poate spune c? am avut o ascensiune în partid. Nu am fost retribuit? pentru aceast? „func?ie” nu mi-a fost înlesnit accesul c?tre institu?ii ale statului, c?tre contracte cu statul. Domnul Dragnea avea alte criterii de promovare, eu nu ?tiu nici s? dansez, nici s? fiu tratat? cu dispre?. Aici e o alt? poveste ?i prefer s? ne limit?m la atât. 
Dragnea a aflat dup? un an c? am revenit în partid, ?i acest lucru s-a întâmplat când am participat la primul Comitet executiv al organiza?iei. Eu am fost aleas? secretar executiv, o func?ie neretribuit?.
În ceea ce-l prive?te pe domnul Geoan?, nici nu se mai pune problema s? fi avut vreo contribu?ie la revenirea mea. Eu am decis s? m? al?tur organiza?iei Diaspora în 2010, dumnealui era deja istorie. N-am fost niciodat? „frumoasa” unuia sau altuia, aveau ei frumoasele lor pe care le-au promovat. A fost doar un titlu bun pentru pres? ?i m?gulitor pentru unii din partid. Pentru PSD, a fost doar o strategie de imagine!
A?i devenit critic? în spa?iul public la adresa PSD în timpul campaniei pentru demiterea pre?edintelui Traian B?sescu. Nu a încercat nimeni din conducere s? v? determine s? respecta?i „disciplina de partid”?
Sunt om care ?tie s? respecte regulile, atâta timp cât ceea ce facem nu afecteaz? principiile în care cred. Imediat ce deviem, trebuie s? ai curaj s? spui ce crezi. Eu am reac?ionat în vara acestui an a?a cum am sim?it. Democra?ia ?i statul de drept au fost puse sub semnul întreb?rii, iar to?i aprobau în cor aceste abuzuri.
Eu am luat atitudine ?i, din acel moment, am încetat s? mai cred în bunele inten?ii ale liderilor PSD. Mi-am permis ?i-mi permit s? critic pentru c? sunt un om liber care, înainte de toate, are con?tiin??. ?tiu c? mul?i din PSD, în toat? aceast? perioad?, ?i-au permis s? comenteze anumite decizii ale liderilor doar pe la col?uri, ?i asta din teama de a nu-?i pierde scaunul. Dorin?a de putere, faima, func?ia, dezumanizeaz?.
Cine din For?ia Civic? v-a convins s? v? al?tura?i forma?iunii politice conduse de Mihai R?zvan Ungureanu? Ve?i face parte din structurile de conducere ale FC?
Eu am decis s? m? înscriu în For?a Civic?. Vreau s? m? implic în via?a politic? nu doar comentând ?i criticând abuzurile puterii. Am primit aceast? propunere de mai mult timp, dar am luat hot?rârea abia acum, dup? ce s-a finalizat procesul de înregistrare a candida?ilor pentru Parlament. Nu am dorit s? ob?in vreo favoare sau vreun colegiu. Am p?r?sit PSD ?i m-am al?turat For?ei Civice f?r? prea multe regrete.
F?când abstrac?ie de sondajele de opinie ?i de rezultatul probabil al votului din decembrie, pe cine ar desemna în acest moment Magda Bistriceanu drept prim-ministru?
Sunt convins? c? Victor Ponta nu va mai fi premier, nu pentru c? nu-l va desemna pre?edintele B?sescu, ci pentru c? nu-l mai vrea PSD. Eu ?tiu foarte bine cum gândesc cei din Kiseleff, au nevoie de cineva care s? le asigure r?mânerea la guvernare pe o perioad? foarte lung?, nu pentru doar câteva luni.
Ponta ?i Antonescu sunt responsabili de dezastrul din var?, iar decontul vine pe 10 decembrie, când actualul premier va observa c? apar voci din interiorul PSD care nu-l mai vor. Atât Ponta, cât ?i Antonescu, ?i-au pierdut credibilitatea pe plan interna?ional. Viitorul premier îl va anun?a nu pre?edintele B?sescu, ci fostul pre?edinte Ion Iliescu, iar în aceast? campanie nu l-am v?zut s? se afi?eze al?turi de actualul lider al PSD.

TOP 5 CELE MAI POPULARE ARTICOLE:

  • Cel mai mare ANACONDA din istorie | VIDEO
  • Descoperiri MACABRE pe fundul apei. Trei MON?TRI pe care nu ai vrea s?-i vezi în VIA?A TA
  • Cele mai nocive m?rci de ciocolat? din România
  • UPDATE Milionar? din Timi?oara cercetat? ?i re?inut? într-un caz de evaziune fiscal? de 7,5 milioane de euro
  • GUANTANAMO ROMÂNESC. Crim? în SEDIUL SRI: „Am primit ordin s?-l omorâm ?i s?-l îngrop?m în curte”. PATRU SRI-i?ti condu?i de-o femeie au comis o CRIM? SADIC?