Ce sporuri și cum sunt luate în calcul la pensie

Ce sporuri și cum sunt luate în calcul la pensie

La ieșirea din viața activă, mulți pensionari constată că la calcularea pensiei nu sunt luate în considerare toate veniturile pe care ei le-au obținut. Pe unele le pot adăuga în instanță, pe altele, însă, nu

Potrivit legii 263 din 2010, articolul 165 alin. (1) și (2), „în ceea ce privește sumele de bază utilizate, punctajele lunare se stabilesc în funcție de perioadă. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă:

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

Ne puteți urmări și pe Google News

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991”.

La aliniatul 2, același act normativ arată că sumele suplimentare care se iau în considerare la calcularea punctajelor lunare pot fi doar sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor (au fost înscrise în carnetul de muncă), și care sunt prevăzute în anexa nr.15 la Hotărârea de Guvern 257/2011.

Important este că, potrivit legislației în vigoare, tichetele de masă nu sunt luate în considerare la calculul pensiei.

Cât privește acordul, acesta poate fi inclus, dar doar printr- o decizie a instanței. Casa de Pensii nu o ia în considerare direct, pentru că nu îi permit articolele menționate anterior, chiar dacă o persoană a fost retribuită în acord și are adeverință că pentru aceste sume au fost plătite contribuțiile sociale.

Orice persoană poate să solicite fostului angajator o adeverință cu veniturile realizate în acord global și să se adreseze instanței de judecată în vederea valorificării acesteia însă, în instanță va putea invoca dispozițiile Deciziei nr. 19/2011 a ÎCCJ numai dacă a fost pensionată în baza Legii nr. 19/2000. Dacă persoana care a lucrat în acord global a fost pensionată în baza Legii nr. 263/2010, atunci nu va putea invoca dispozițiile Deciziei nr. 19/2011 a ÎNCJ, deoarece judecata se va face potrivit dispozițiilor Legii nr. 263/2010, în baza căreia a fost pensionată și care conține prevederi exprese cu privire la nevalorificarea acestor venituri.

Dacă sporurile permanente nu fi gurează în carnetul de muncă

În cazul în care sporurile permanente nu au fost înscrise în carnetul de muncă, viitorul pensionar poate face dovada acestui lucru printr-o adeverință emisă oficial de angajator, care trebuie depusă în dosarul de pensionare. Aceasta trebuie să cuprindă, obligatoriu, următoarele elemente:

● datele de identificare ale persoanei respective;

● perioada de desfășurare a activității (data de începere și încheiere);

● funcția sau meseria pe care a practicat-o;

● denumirea sporului acordat și suma sau procentul pe care acesta l-a reprezentat (în cazul în care sunt mai multe, fiecare în parte detaliat);

● perioada și temeiul legal pe baza căruia a fost stabilit și acordat sporul permanent;

● denumirea angajatorului, ștampila și semnătura emitentului.