În declarația de avere depusă la Biroul Electoral Central, Dan Barna nu a trecut salariul soției sale, angajată la compania Petrom, prevalându-se de o recomandare a Agenției Naționale de Integritate.

ANI arată în ghidul completării declarațiilor că salariul soțului/soției pot fi anonimizate dacă există „clauze privind asigurarea confidenţialităţii veniturilor”, care trebuie însă dovedite, informează comisarul.ro.

Viorica Dăncilă, însă, a trecut în declarația de avere de candidat la prezidențiale salariul soțului său, care lucrează la aceeași companie ca soția lui Dan Barna.

Potrivit documentului depus la Biroul Electoral Central, soțul Vioricăi Dăncilă a fost remunerat în 2018 de OMV Petrom – sucursala Pitești cu suma de 325.949 lei.

„În cazurile în care există norme speciale sau clauze privind asigurarea confidenţialităţii veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale, este obligatorie dovada acestor aspecte, prin anexarea la declaraţia de avere a unui document justificativ prin care se confirmă existenţa/clauzei, respectiv prin indicarea normelor spedale care instituie obligaţia de confidenţialitate, situaţie în care Agenţia Naţională de Integritate dispune anonimizarea veniturilor. în final, raportat la dispoziţiile Legii nr. 176/2010, declaraţia de avere se va completa la toate rubricile prevăzute de formularul în cauza, incluşii/ cu veniturile declarantului şi ale membrilor săi de familie realizate în anul fiscal anterior încheiat, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, urmând ca, pentru fiecare caz în parte şi pe baza documentelor justificative anexate declaraţiei de avere, documente din care rezultă existenţa clauzei de confidenţialitate, Agenţia Naţională de Integritate să se pronunţe cu privire la anonimizarea informaţiilor privind veniturile realizate”, prevede Ghidul ANI.