Avizul CESE, un organism consultativ al UE format din reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și ai altor grupuri de interese. CESE transmite avize pe probleme europene către Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European, acționând, astfel, ca o punte între instituțiile europene cu rol de decizie și cetățenii UE, reprezintă viziunea societății civile europene organizate privind Viitorul Uniunii Europene, înainte de întâlnirea la nivel înalt de la Sibiu, din luna mai.

 

 „Camera de Comerț și Industrie a României susține și promovează, asemeni CESE, creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare, precum și în oferta de competențe și infrastructură necesare pentru ca UE să-și valorifice avantajele competitive”, a declarat dl. consilier Mihai Ivașcu.

 

De asemenea, CESE susține că organizațiile reprezentative ale societății civile au un rol vital în dezvoltarea proiectului european.

 

Uniunea deține cea mai mare piață unică din lume și a doua cea mai utilizată monedă. Este cea mai mare putere comercială și realizează 16,5% din importurile și exporturile de la nivel mondial.

 

Menționăm că, la mai bine de 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, statele membre urmează să adopte, în mai 2019, la Sibiu, o poziție politică privind viitorul UE. În opinia CESE, demnitatea umană și drepturile omului, democrația, libertatea, justiția socială, egalitatea, separarea puterilor și statul de drept sunt valorile pe care fost construită UE. Acestea trebuie să rămână în continuare ne negociabile și să reprezinte punctul de pornire pentru reformarea UE și pentru decizia politică de la Sibiu. Aceste valori europene sunt uneori considerate ca existând de la sine sau subestimate de mișcările populiste și eurosceptice.