Ioan-Aurel Pop a trimis o scrisoare internă către toți profesorii, alături de o sinteză a modificărilor realizată de Direcția de resurse umane a UBB, în care explică noile schimbări după codul fiscal, scrie Clujust.

”Universitatea Babeş-Bolyai este întemeiată pe principii solide de excelenţă academică şi tradiţie a comunităţii, iar conducerea instituţiei noastre este conştientă de importanţa specială a fiecărui membru al acestei comunităţi. Acesta este şi motivul pentru care actuala echipă de management a Universităţii noastre a făcut toate eforturile pentru a asigura membrilor UBB condiţiile necesare desfăşurării unei activităţi performante, care să se poată ridica la nivelul celor mai înalte standarde internaţionale.

După cum bine ştim cu toţii, UBB a compensat, din venituri proprii, o serie de măsuri financiare dezavantajoase adoptate la nivel guvernamental, astfel încât cu toţii să ne putem continua activitatea fără a simţi povara acestor măsuri.

Ultimele decizii adoptate de Guvernul României, însă, vor fi resimţite de fiecare dintre noi, fiind aplicate începând cu prima zi a anului 2018. Acestea vizează atât acordarea tichetelor de masă (care a fost sistată începând cu data de 1 ianuarie 2018, având drept consecinţă directă diminuarea veniturilor nete ale tuturor salariaţilor în perioada ianuarie – decembrie 2018. UBB va încerca remedierea acestei situații imediat ce legea o va permite), cât şi trecerea unor contribuţii sociale obligatorii din sarcina angajatorului în cea a angajatului (fapt care ar putea determina, în unele cazuri, diminuarea veniturilor nete).

Aceleaşi măsuri prevăd şi suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, organizarea concursurilor urmând să reprezinte o excepţie.

În aceste condiţii, Universitatea Babeş-Bolyai încearcă în continuare să menţină un cadru decent necesar desfăşurării unei activităţi de performanţă şi a reuşit să plătească integral despăgubirile judecătoreşti şi nejudecătoreşti datorate angajaţilor cf. Legii 85/2016, precum şi să majoreze indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor şi va majora salariile de bază, sporurile, indemnizaţiile şi celelalte elemente salariale conform Legii 153/2017.”, a precizat rectorul UBB, Ioan Aurel Pop.