Cardurile ar urma să înlocuiască biletele de hârtie, pe care aceste categorii le prezintă la ghişeul din gară sau atunci când îşi fac abonamente la mijloacele de transport în comun.

"Fiecărui pensionar i se va elibera o legitimaţie de transport tip-card cu cip de memorie, personalizată cu numele şi Codul Numeric Personal al fiecărui beneficiar. Cardul are valabilitatea de un an şi va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate şi contravaloarea acestora", se speficică în proiectul de Ordonanţă de Guvern pus pe hârtie de specialiştii Ministerul Transporturilor.

Potrivit draftului, cadrul se înnoieşte anual, cu condiţia predării către emitent a celui expirat. Şi veteranii şi văduvele de război vor beneficia de acest tip de card.

Şi la autobuz trebuie validat cardul

Mai mult, aceştia vor trebui să folosească cardurile şi atunci când se urcă în autobuzele destinate transportului public de persoane judeţean şi intrajudeţean. Şi pentru a putea utiliza cartelele, Executivul vrea să oblige toate primăriile să doteze autobuzele şi autocarele cu cititoare electonice.

"Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean sau intrajudeţean se efectuează numai cu autobuze intraurbane şi autocare dotate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri cu posibilitate de a transmite date online", se mai precizează în proiect.

Se va reduce evaziunea fiscală

Autorităţile spun că prin acestă măsura se va reduce evaziunea fiscală în transporturile rutiere de persoane, gradul de fraudare a deconturilor şi se va crea posibilitatea urmăririi modului de utilizare a fondurilor bugetare alocate pentru aceste facilităţi.

Proiectul a fost semnat de ministrul Transporturilor, Anca Boagiu şi a fost trimis spre avizare către ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţeanu, ministrul Muncii, Ioan Botiş, şi ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.