Evenimentul Zilei > EVZ Special > Cabinetul Brătianu s-a remaniat | ”Știre din Românii la 99 de ani”
Cabinetul Brătianu s-a remaniat | ”Știre din Românii la 99 de ani”

Cabinetul Brătianu s-a remaniat | ”Știre din Românii la 99 de ani”

D. Dr. Angelescu a luat ministerul de Instrucțiuni Publice, d. I.G. Duca a trecut la domenii. Se atribuie acestei remanieri şi oarecare importanță electorală, dat fiind că la ministerul agriculturei şi domeniilor, d. I.G. Duca grației prieteniei d-sale personale cu învățătorii şi preoții, va inspira multă încredere şi va contribui în mod eficace la luminarea sătenilor asupra intențiunilor curate ale reformelor din programul guvernului.

S’a admis în principiu, de către consiliul de miniştri, cu prilejul acestei remanieri, ca să mai intre în guvern, afară de cei doui basarabeni, un bucovinean şi trei transylvăneni fără portofolii. Este probabil însă că această complectare a cabinetului, în senzul unui minister național , nu se va face înainte de a se primi de la Paris telegrama de adesiune a d-lui Take Ionescu la un guvern de colaborare.

Telegrama aceasta este aşteptată şi de guvern, după cum o declară un comunicat oficial, publicat în Viitorul de miercuri seara.

După informațiunile noastre, în cazul unui guvern național, s’a rezervat dlui Take Ionescu ministerul financelor, acest minister trebuind, a fi încredințat unei persoane cu mare credit politic în streinătate, în vederea consolidării creditului Romîniei noui.

Circulă însă şi svonuri, probabil interesate, că nu este încă exclusă complectarea guvernului național cu oameni în afară de vechile partide, şi anume d-nii g-ral Averescu şi Nicolae Iorga.

De fapt ştim bine că dl. Ion I.C. Brătianu nu are decât dorința sinceră că toate energiile româneşti să lucreze împreună la clădirea organizațiunei noui, politice şi sociale, care va asigura viitorul de prăpăşirei al țărei.

Aşa că svonurile despre un guvern cu adevărat național şi mare, în care să fie reprezentate şi organizațiunile politice mici, este foarte probabil să capete o confirmare de fapt. („România Liberă”, vineri, 19 decembrie 1918)