Potrivit raportului, profitul realizat în 2008 a fost repartizat, în totalitate, pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori.

Împreună cu profitul obţinut în primele trei luni ale anului 2009, BNR a reuşit acoperirea în întregime a pierderilor din anii precedenţi, reluând contribuţia sa la creşterea veniturilor bugetului de stat prin distribuţia de profit, cu o cotă legală de 80% din veniturile nete.

La finele anului trecut, BNR contabiliza o pierdere netă neacoperită din exerciţiile financiare precedente de 6,16 miliarde lei, care a fost stinsă în totalitate de profitul înregistrat în 2008 şi în primul trimestru al acestui an.

80% din profit a mers la bugetul de stat

Astfel, banca centrală a virat la bugetul de stat 607 milioane lei, cota de 80% din profitul rămas după acoperirea pierderii.

În ceea ce priveşte sectorul bancar, în ansamblu, acesta a continuat să înregistreze indicatori de sănătate financiară în spectrul pozitiv, fiind bine capitalizat şi cu rezultate financiare apreciabile.

Credite nesigure

Începând cu ultima perioadă a anului 2008, se înregistrează o deteriorare mai accentuată a calităţii portofoliului de credite, reflectând îndeosebi încetinirea activităţii economice şi deprecierea cursului monedei naţionale.

Deteriorarea nu este uniformă pe bănci, cele mai mari consemnând niveluri mai ridicate ale creditelor restante şi îndoielnice.

În pofida înrăutăţirii mai rapide a portofoliilor de credite în ultima perioadă, pe ansamblu calitatea acestor portofolii se încadrează favorabil în context european.

De asemenea, gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante din bilanţurile instituţiilor de credit din România este superior celui raportat de mai multe ţări din Uniunea Europeană.