ANAF precizează că în selecţia lunii septembrie 2016 au fost cuprinse, în ordinea vechimii, toate deconturile de TVA, soluţionate prin decizii de rambursare înregistrate în baza de date până la 7 august 2016, excepţie făcând deconturile de TVA aferente operaţiunilor de import soluţionate până la 25 august 2016.