Averile nejustificare de până la un milion de euro primesc o perioadă de grație, până pe 31 martie 2017. Până atunci, cei care dețin astfel de sume, pot plăti un impozit de 16%. Dar după această dată, lucrurile se vor schimba dratic.

Potrivit profit.ro, aceste averi vor fi taxate cu 75% după aceast dată, dacă vor fi depistate de FISC. Aceste detalii sunt dezvăluite în Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru modificarea Codului Fiscal.

Iată câteva modificări din Codul Fiscal obținut de Profit.ro.

Art. 117

Definirea și impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată

Orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 75% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Emiterea deciziei de impunere de către organul fiscal se efectuează în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală.”

După capitolul X se introduce un nou capitol X1 având următorul  cuprins:

”Declararea inițială a patrimoniului si impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate prin venituri impozabile

Art.  1171

Semnificația unor termeni și expresii

(1) În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(a) patrimoniu net – reprezintă diferența dintre drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani și aparțin persoanei fizice;

(b) drepturile ce pot fi evaluate în bani însumează:

i) contravaloarea clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea contribuabilului persoana fizică, direct sau indirect, în țară sau străinatate;

ii) contravaloarea autoturismelor, operelor de artă sau bijuteriilor, aflate în proprietatea contribuabilului persoană fizică, direct sau indirect, în țară sau străinatate ;

iii) valoarea titlurilor de participație, deținute de contribuabil, direct sau indirect, în țară și/sau străinatate;

iv) sumele aflate în conturi, deținute direct sau indirect, la bănci în țară sau străinatate;

v) valoarea împrumuturilor acordate sau a obligațiunilor deținute de contribuabil;

vi) profiturile nedistribuite de către persoane juridice înregistrate în jurisdicții în care cota de impozit pe profit este mai mică sau egală cu 10%, la care contribuabilul deține, direct sau indirect, participații, proporțional cu cota de participație deținută;

(c) deținere indirectă – deținerea unui drept prin intermediul unui afiliat, prepus sau împuternicit, indiferent de tipul înțelegerii, scrisă sau nescrisă între contribuabil și afiliat, prepus sau împuternicit, indiferent de numărul de afiliați, prepuși sau împuterniciți prin care se deține dreptul patrimonial.

Mai multe modificări în Codul Fiscal la categoria DECLARAREA PATRIMONIULUI și IMPOZITAREA SUMELOR CE NU POT FI JUSTIFICATE puteți citi pe Profit.ro.