Pentru prima dată, Autoritatea Electorală Permanentă a luat decizia ca cei care vor să candideze să își poate aduna semnăturile pentru susținerea candidaturii, prin email. Cu alte cuvinte dacă aveți vreun susținător politic și vreți să semnați pentru admiterea candidaturii lui, la alegerile locale, îi puteți trimite susținerea prin email.

Candidaturile se pot depune şi în format electronic şi va exista o singură listă de susţinători pentru primar şi consilieri locali şi una pentru consilierii judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean.

Evenimentul Zilei vă prezintă o parte din cele mai importante modificări. ”Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți depun dosare de candidatură la birourile electorale de circumscripţie competente, pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic”, se arată în metodologia de organizare a alerilor locale.

De asemenea, AEP anunță că semnăturile adunate de politicieni prin intermediul email-ului sunt valabile dacă un membru din staful politicianului semnează o declarație pe proprie răspundere, prin care atestă veridicitatea datelor prezentate. ”Datele susținătorilor și semnăturile acestora pot fi colectate pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice, acestea din urmă incluzând platforme on-line specifice și serviciile de poștă electronică. Listele de susținători întocmite în format electronic pot fi semnate de către susținători cu semnătură electronică. Lista de susținători poate conține datele unui singur susținător. Listele de susținători în format electronic sunt valabile numai dacă veridicitatea datelor este atestată prin declarația pe propria răspundere … de către persoana care a colectat datele și semnăturile susținătorilor”.

Cei de la AEP vor fi obligați să stocheze datele informatice prezentate de candidați și să le verifice, prin sondaj aleatoriu, dacă adresele de email sunt reale. ”La depunerea dosarelor de candidatură pe suport informatic, personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție va verifica funcționalitatea suportului informatic și fișierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral de circumscripție și va aplica un număr de înregistrare pe unul dintre exemplarele opisului centralizator”, se mai arată în metodologia depunerilor candidaturilor pentru alegerile locale.