Românii din străinătate se pot înregistra online pe portalul www.votstrainatate.ro, începând de duminică, 28 iulie. În primele 24 de ore, 1.420 de alegători s-au înscris online.

Formularul online se completează folosind numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea și statul unde alegătorul dorește să voteze, la care se atașează copia scanată ori fotografia actului de identitate.

O secție de votare poate fi înființată dacă pe liste se înscriu minim 100 de cetățeni din aceeași localitate sau grup de localități.

„Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular online, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Lista documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate este cuprinsă în Ordinul 500/2016 privind documentele care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016”, notează AEP.

Formularele de înregistrare vor fi active până pe data de 11 septembrie 2019.

Românii din străinătate vor putea vota în primul tur al alegerilor între 8 și 10 noiembrie, iar în cel de-al doilea tur între 22 și 24 noiembrie.