Noua schemă de ajutor de stat vizează finanţarea costurilor salariale aferente personalului înalt calificat în domenii precum ITC, cercetare – dezvoltare, inovare şi urmăreşte sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă.

Spre deosebire de celelalte scheme administrate de către Ministerul Finanţelor Publice, orientate exclusiv către finanţarea activelor corporale şi necorporale în domeniile industrial, medical, turism, noua schemă de ajutor de stat are în vedere finanţarea costurilor salariale aferente personalului înalt calificat şi îşi propune să faciliteze accesul la finanţare a antreprenoriatului orientat către investiţii inovative care conduc la realizarea de produse cu valoare adăugată ridicată, să asigure trecerea de la sectoarele industriale existente care utilizează tehnologii învechite, poluante şi mari consumatoare de energie, la sectoare industriale care utilizează tehnologii avansate.

Peste 200 milioane de lei, în 2013

De asemenea, scopul ajutorului este să stimuleze înglobarea rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare şi inovare în producţia industrială şi introducerea tehnologiilor ITC care conduc la eficientizarea activităţii întreprinderilor, să sprijine folosirea pe scară largă a tehnologiilor inovative şi din sectorul ITC, precum şi să susţină crearea de locuri de muncă cu înaltă calificare.

Impactul asupra cheltuielilor bugetare este estimat la 218,5 milioane lei în anul 2013, 87 milioane lei în 2014, 62,25 milioane lei în 2015 şi respectiv 2016.