Evenimentul Zilei > Social > Zi de mare sărbătoare pentru români! Rugăciunea care te ajută să îți meargă bine tot anul
Zi de mare sărbătoare pentru români! Rugăciunea care te ajută să îți meargă bine tot anul

Zi de mare sărbătoare pentru români! Rugăciunea care te ajută să îți meargă bine tot anul

Pe data de 15 decembrie, creștin-ortodocșii îl sărbătoresc pe sfântul Elefterie. Numele lui înseamnă „libertate”. Acest sfânt a trăit în Roma, în anii domniei împăratului Adrian, între anii 117-138. Mama sa, văduva Antia a fost învățată să creadă în Hristos de către Sfântul Apostol Pavel.

Antia l-a dus pe Sfântul Elefterie, pe când era încă un copil, la Anichit, episcopul Romei. Acesta l-a trimis să învețe Sfânta Cart, iar la cinsprezece ani a fost hirotonit diacon, la optsprezece ani, preot, iar când era de douăzeci de ani a fost hirotonit episcop în Iliric.

Sfântul Elefterie îi învăța și întorcea pe mulți la credința în Hristos. Din acest motiv, l-a chemat împăratul Adrian la sine și pentru că a vorbit împotriva idolilor, mărturisind pe Hristos, ca find Dumnezeu adevarat, a fost dat să fie chinuit și tortuat.

„A poruncit să-l culce pe un pat de aramă și să-i dea foc, l-au pus, apoi, pe un grătar de fier înroșit în foc și iarăși l-au băgat într-o căldare plină cu untură și cu smoală în clocot; și cu puterea și cu darul lui Hristos a fost păzit de toate nevătămat. Apoi (…) l-au aruncat pe Sfântul Elefterie într-un cuptor de aramă ars în foc, de unde, ieșind iarăși neatins, a poruncit tiranul să-l arunce în temniță. A fost legat apoi de un car tras de cai sălbatici și, fiind slobozit de îngeri, a fost dus într-un munte înalt; acolo trăia cu fiarele sălbatice, care se îmblânzeau la cuvintele lui.”

Pe munte, Sf. Elefterie a botezat pe slujitorii trimiși să-l prindă și pe mulți alții, care, văzând sfințenia sa, au crezut în Hristos, Dumnezeul pe care sfântul îl mărturisea. În jur de 500 de oameni au îmbrățișat creștinismul, datorită sfântului.

„L-au prins apoi și l-au dus iarăși în fața împăratului, care l-a dat să-l mănânce fiarele”. Sfântul, însă, a scăpat iarăși neatins. Atunci, împăratul Adrian a poruncit unor slujitori să îl străpungă pe tânărul sfânt Elefterie și, astfel, și-a dat sufletul în mâna Creatorului.

Maica sa, Antia, a îmbrățișat pe Sfântul Elefterie, după moartea sa și, căzând peste el, i s-a retezat și ei capul cu sabia.

Acatistul Sfântului Elefterie

Condacul 1

Ca pe o podoabă a preoţilor şi îndemnător al purtătorilor de chinuri, toţi pe tine te cinstim şi te rugăm, Sfinte Mucenice Elefterie, pe cei ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea ta, din multe feluri de nevoi îi eliberează, rugându-te lui Dumnezeu neîncetat pentru noi toţi care-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Icosul 1

Văzându-te pe tine, Sfinte Mucenice Elefterie, frumuseţea arhiereilor şi podoaba purtătorilor de nevoinţe, mare apărător al Bisericii lui Hristos şi al adevărurilor credinţei, ne-am adunat astăzi în Sfântă Biserica ta, ca, după cuviinţă, să te lăudăm, zicând:

Bucură-te, păstorul neînfricat al turmei lui Hristos;

Bucură-te, luminător nespus al dreptei credinţe;

Bucură-te, putere şi întărire a creştinilor;

Bucură-te, cel insuflat de Duhul Sfânt;

Bucură-te, pierzător al celor fără de lege;

Bucură-te, cel ce pe mulţi i-ai adus la închinarea către Dumnezeu, Cel în Treime slăvit;

Bucură-te, grai al dumnezeieştilor cuvinte;

Bucură-te, alăută cerească;

Bucură-te, bună mireasmă a creştinătăţii;

Bucură-te, dar dat nouă de Dumnezeu;

Bucură-te, chip al preoţiei celei adevărate;

Bucură-te, apostol al dreptei credinţe;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul al 2-lea

Auzit-am, Sfinte Elefterie, chinurile ce le-ai îndurat pentru mărturisirea lui Hristos în lume şi ne minunăm de tăria ce ai arătat-o întru ele. Dar cunoscând că ţi-a fost dat ţie de sus, se cuvine să-I cântăm lui Dumnezeu, împreună, cântare: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Auzind Adrian împăratul de minunile pe care tu le făceai, şi cum multe oi adunai în staulul lui Hristos, voind să te întoarcă de la dreapta credinţă, a poruncit să fii adus în faţa lui. Dar tu l-ai întâmpinat cu neînfricată tărie, mărturisind cum se cuvine pe Hristos Cel nemuritor şi Stăpân a toate. El însă, mâniindu-se foarte de purtarea ta, te-a dat pe tine pradă multor chinuri, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce ai fost întins pe un pat de aramă înroşit în foc;

Bucură-te, că apoi ai fost aşezat pe un grătar încins;

Bucură-te, cel ce într-un vas fierbinte ai fost aruncat;

Bucură-te, cel ce în chinurile tale întruna te rugai lui Hristos;

Bucură-te, cel ce în ele ai primit dar de nevătămare;

Bucură-te, cel ce din toate aceste nevoinţe teafăr ai ieşit;

Bucură-te, înfricoşată vedere a îngerilor;

Bucură-te, tare nevoitor în chinuri;

Bucură-te, trup sfinţit în chinurile muceniciei;

Bucură-te, că prin ele te-ai făcut plăcut lui Hristos, Mântuitorul tău şi al nostru al tuturor;

Bucură-te, rugător către Dumnezeu pentru turma Lui;

Bucură-te, al nostru neadormit păzitor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!