Evenimentul Zilei > Actualitate > VÂNZAREA ANULUI. Ce se întâmpl? dac? magazinele Real devin Auchan
VÂNZAREA ANULUI. Ce se întâmpl? dac? magazinele Real devin Auchan

VÂNZAREA ANULUI. Ce se întâmpl? dac? magazinele Real devin Auchan

Cel pu?in dou? - trei hipermarketuri ar putea fi închise ?i câteva sute de locuri de munc? desfi in?ate, dac? retailerul francez î?i va prelua competitorul

Anun?ata vânzare de c?tre grupul german Metro a magazinelor Real, c?tre retailerul francez Auchan, s-ar putea concretiza în câteva zile.
Tranzac?ia va conduce inevitabil la închiderea unor magazine pe pia?a local?, spun speciali?tii. „Real a investit enorm în România. Era normal ca, în timp de criz?, s? nu reu?easc? s? î?i amotizeze investi?iile, dar ceea a determinat decizia de vânzare de pe pia?a local?, de care se vorbe?te de ceva vreme, este ?i un rezultat al strategiei slabe din ultimul timp ?i, bineîn?eles, a situa?iei la nivel de grup”, a spus pentru EVZ un consultant în fuziuni.

  • Magazinele real al putea fi preluate de lan?ul Auchan

Magazine închise
Potrivit specialistului, marfa mai scump? decât a competitorilor Cora, Carrefour ?i Auchan ?i, uneori, alegerea nefericit? a amplasamentelor, a f?cut ca Real s? nu aib? în timp succesul pe care îl a?tepta în 2006. În schimb, Auchan a adoptat din start ca strategie politica pre?ului mic. Ce se întâmpl? dac? Auchan preia afacerea Real?
Cea mai mare parte din re?eaua Real include ora?e în care ?i Auchan are magazine, respectiv Bucure?ti, Craiova, Constan?a, Cluj, Timi?oara, Târgu-Mure? ?i Pite?ti. Ne putem a?tepta ca unele hipermarketuri Real s? dispar?.

  • Legumele ?i fructele române?ti, scumpe la vedere în magazine

„Cred c? va fi vorba de dou?-trei magazine închise”, spune specialistul. Impactul social ar fi destul de puternic. Circa 800 de persoane ar putea r?mâne f?r? loc de munc?, luând în calcul c? acum Real are o medie de 250 de angaja?i în magazine. Chiar dac? pentru economie per ansamblu trei hipermarketuri nu înseamn? mult, influen?a la nivelul ora?elor implicate va fi mare.
Al doilea abandon
Semnalele pe care le transmite plecarea Real sunt destul de proaste pentru economie. Acesta ar fi al doilea mare retailer care iese în 2012 de pe pia?a local?, dup? Interex. „România a devenit deja o pia?? prea mic? pentru num?rul de supermarketuri ?i hipermarketuri. ?i al?i retaileri ar putea avea inten?ia de a ie?i de pe pia??, dar dac? tranzac?ia Auchan- Metro se concretizeaz? pia?a cam r?mâne f?r? cump?r?tor. Încet, încet, trebuie s? ne a?tept?m la o consolidare”, a spus specialistul citat.

  • Cât cost? laptele în Europa: harta desenat? de românii pleca?i din ?ar?

Prin achizi?ia Real, Auchan ar deveni un magazin de talia Carrefour ?i Kaufland, cu cifre de afaceri de peste 4 miliarde de lei în 2011, fiecare.
Pierderi în cre?tere
Intrat pe pia?a local? în 2006, în acela?i timp cu concurentul Auchan, lan?ul de magazine Real n-a avut succesul scontat. Compania avea în 2011 datorii totale de peste un miliard de lei, potrivit Ministerului de Finan?e.
Dac? în 2010 reu?ise o reducere a pierderilor nete anuale pân? la 90,8 milioane de lei, de la 225 milioane de lei, cu un an înainte, în 2011 situa?ia s-a schimbat. Pierderile au crescut cu circa 30%, pân? la 120 de milioane de lei, la o cifr? de afaceri de peste 3 miliarde.
Comparativ, Auchan a înregistrat în 2011 pierderi de 7 milioane de lei, la afaceri de trei ori mai mici. Re?eaua Real include 24 de magazine, în timp ce re?eaua Auchan – 10.
CLICK PE IMAGINE PENTRU A M?RI

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: