Noul termen până la care poate fi depusă Declarația unică este 30 iunie și a fost stabilit prin OUG nr. 69/2020, care prevede și acordare a două tipuri de bonificații.

Astfel, contribuabilii vor primi un bonus de 5% din valoarea datorată dacă toate obligații fiscale de platã datorate pentru veniturile înregistrate în 2019 se sting integral, pânã la 30 iunie 2020. O altă bonificație de 5% va fi acordată celor care depun declarația unică în format online, până la 30 iunie.

Pentru a beneficia de cea de-a doua bonificație, este obligatoriu ca sumele datorate statului să fie achitate integral până la 30 iunie. De aceste bonificații beneficiază și cei care au depus deja aferentă lui 2019, cu condiția să depună o nouă reclarație rectificativă, conform condițiilor impuse.

În cazul în care s-au făcut și plățile integrale ,pentru 2019 până la intrarea în vigoare a noilor modificări, se vor face compensări sau restituiri, conform procedurii fiscale.

De menționat că modificările, aflate în dezbatere publică, vor intra în vigoare după ce vor fi publicate în Monitorul Oficial.