Marţi, 17 iulie, s-au desfăşurat probele scrise ale examenului naţional de acordare a definitivării în învăţământ, la care s-au prezentat 5.765 de candidaţi. 
Dintre aceştia, 17 au fost eliminaţi din examen din cauza unor tentative de fraudă, iar alţi 293 s-au retras după ce au văzut subiectele. Candidaţii eliminaţi pierd dreptul de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ în sesiunea imediat următoare. Candidaţii retraşi din motive medicale sau personale au dreptul de a solicita anularea lucrării pe baza unei declaraţii. În acest caz, lucrările nu sunt evaluate, iar candidaţii respectivi pot să se reînscrie în sesiunea următoare.
Materii cu un singur candidat
Probele scrise au fost susţinute la 116 discipline. În vederea obţinerea definitivării, cei mai mulţi candidaţi s-au înscris la următoarele discipline: educatoare/institutori/profesori în învăţământul preşcolar – 1.250, limba şi literatura română – 697, învăţători/institutori/profesori în învăţământul primar – 477, limba şi literatura engleză – 424, respectiv educaţie fizică – 353. Peste 100 de candidaţi s-au înscris pentru susţinerea probei scrise la discipline precum limba şi literatura maghiară maternă, psihologie, istorie, biologie sau geografie. La 22 de discipline proba scrisă a fost susţinută de către un singur candidat (exemple: limba şi literatura rromani maternă, electromecanică, religie unitariană etc.).
E necesară cel puţin nota 7
Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 23 iulie. În zilele de 23 şi 24 iulie vor fi înregistrate contestaţiile depuse, procedură urmată de transmiterea acestora la centrele de reevaluare. Soluţionarea contestaţiilor este prevăzută pentru data de 25 iulie, iar o zi mai târziu, în 26 iulie, vor fi afişate rezultate finale (în centrele de examen). Precizăm că pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, un candidat trebuie să obţină cel puţin nota 7 la proba scrisă.