Îmbucurătoare este tendinţa de uşoară creştere a creditului în moneda naţională. Creditul în lei s-a majorat cu 2,1% (2,1% în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 1,2% (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 0,8%).

La 30 iunie 2012, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 6,3 la sută (4,2% în termeni reali) faţă de 30 iunie 2011, pe seama majorării cu 4,2% a componentei în lei (2,1% în termeni reali) şi cu 7,5% a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 2,3%).

Creditul guvernamental s-a diminuat în luna iunie 2012 cu 2,0%, până la 80,624 miliarde lei. La 30 iunie 2012, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 19,9% (17,5% în termeni reali) faţă de 30 iunie 2011.

Depozite în scădere

Tot în iunie, depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut cu 1,2 la sută faţă de luna mai 2012, până la nivelul de 191,042 miliarde de lei.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au redus cu 0,2%, până la 75,519 miliarde de lei. La 30 iunie 2012, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 13,3% (11,1% în termeni reali) faţă de 30 iunie 2011.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 3,9%, până la 50,380 miliarde de lei. La 30 iunie 2012, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 6,5% (4,4% în termeni reali) faţă de 30 iunie 2011.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au scăzut cu 0,2%, până la nivelul de 65,143 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,1%, până la 14,641 miliarde euro).

Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 7,9% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 2,7%). Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 9,5% (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 4,2%), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 4,9% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 0,2%).