Evenimentul Zilei > International > România, singura ?ar? din UE care nu de?ine date despre crimele pe motive de ras?, religie sau sex
România, singura ?ar? din UE care nu de?ine date despre crimele pe motive de ras?, religie sau sex

România, singura ?ar? din UE care nu de?ine date despre crimele pe motive de ras?, religie sau sex

România nu de?ine niciun fel de date cu privire la crimele comise ca urmare a intoleran?ei pe motive de ras?, religie sau sex, atrage aten?ia Agen?ia pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene (ADF), cu sediul la Viena, într-un raport publicat ast?zi.

Potrivit raportului, aproximativ jum?tate din cele 27 de state UE au registre incomplete cu privire la crimele comise din intoleran??, încâlcând astfel Conven?ia european? a drepturilor omului. În cadrul unui studiu despre practicile de colectare a datelor în UE, agen?ia european? a constatat c? 13 state au furnizat numai “statistici limitate” asupra crimelor generate de ura fa?? de ras?, religie sau sex.
Printre aceste state se num?r? Bulgaria, Ungaria, Grecia, Spania, Portugalia, Irlanda, Italia ?i Slovenia, în timp ce România se eviden?iaz? prin absen?a total? a acestor statistici, se arat? în textul citat de Agerpres.

De cealalt? parte, patru ??ri – Marea Britanie, Finlanda, Suedia ?i Olanda – au registre complete cu privire la astfel de delicte ?i public? toate informa?iile. Registrele din Fran?a, Germania, Austria ?i Belgia sunt considerate de ADF drept bune, dar nu exhaustive.

“În cazul statelor membre unde colectarea datelor este limitat? (…), putem considera c? acestea nu î?i îndeplinesc obliga?iile de a combate delictele generate de intoleran??”, se precizeaz? în raport. “Dac? sistemul judiciar omite s? ?in? cont de motiva?ia din spatele unei crime, acest lucru echivaleaz? cu înc?lcarea (…) Conven?iei europene a drepturilor omului”, consider? ADF, ad?ugând c? aceste crime generate de ur? constituie “o realitate cotidian?” în UE.

Tendin?a de concentrare pe crimele comise de extremi?ti explic? ?i faptul c? “manifestarea zilnic? a abuzurilor ?i prejudec??ilor, cum este cazul relelor tratamente fa?? de persoanele cu handicap, trec neobservate ?i, în consecin??, nu se face nimic pentru a corecta aceast? situa?ie”, avertizeaz? directorul ADF, danezul Morten Kjaerum.

Agen?ia recomand? statelor s? se asigure c? acele crime generate de intoleran?? sunt definite clar în legisla?iile lor ?i Comisiei Europene s? adopte noi m?suri legislative prin care s? oblige statele membre s? întocmeasc? statistici precise cu privire la crimele motivate de rasism ?i de prejudec??i, pentru a atrage mai mult aten?ia asupra acestei probleme.