Tribunalul UE a confirmat decizia Comisiei Europene de a înregistra propunerea de iniţiativă cetăţenească europeană „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”.

La 15 iulie 2013, un comitet de cetăţeni a prezentat CE această iniţiativă, care urmăreşte „să invite UE să îmbunătăţească protecţia persoanelor care aparţin unor minorităţi naţionale şi lingvistice şi să consolideze diversitatea culturală şi lingvistică în UE prin adoptarea unei serii de acte legislative”.

Printr-o decizie din 13 septembrie 2013, Comisia a refuzat să înregistreze propunerea, pentru motivul că aceasta „se afla în mod vădit în afara sferei sale de competenţă”.

Organizatorii iniţiativei cetăţeneşti europene au contestat decizia Comisiei în faţa Tribunalului Uniunii Europene care, printr-o hotărâre din 3 februarie 2017, a anulat această decizie pentru motivul neîndeplinirii de către Comisie a obligaţiei sale de motivare.

În urma hotărârii Tribunalului, Comisia a înregistrat parţial această iniţiativă cetăţenească europeană (ICE) printr-o decizie din 29 martie 2017.

România a sesizat Tribunalul UE solicitând anularea deciziei Comisiei. România afirmă printre altele că executivul comunitar a săvârşit o eroare de apreciere atunci când a concluzionat că propunerile de acte juridice nu se aflau „în mod vădit în afara” sferei de competenţă a Comisiei în ceea ce priveşte prezentarea unei propuneri de act şi că motivarea deciziei Comisiei este insuficientă, scrie Agerpres.