În sesiunea din 2010, absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie vor putea concura pe un număr 3505 locuri şi posturi, dintre care 2984 locuri şi 521 posturi. Ministerul Sănătăţii va scoate la concurs 2740 locuri pentru medicină, 175 locuri pentru medicină dentară şi 69 pentru farmacie.
La acestea se vor adăuga cele 469 posturi scoase la concurs pentru medicină şi 52 posturi pentru farmacie. Înscrierile se fac la sediile direcţiilor de sănătate publică pânâ la data de 29 octombrie 2010, inclusiv.

Raportat la anul trecut, nu vor exista modificări în ceea ce priveşte tematica şi bibliografia, precum şi sistemul de test grilă cu 200 întrebări. Toate amănuntele vor fi publicate pe site-ul www.rezidenţiat.info.