„Realitatea, evidenţiată de numeroase cercetări de teren, este următoarea: la noi în ţară, de exemplu, cercetările sociologice arată că circa 96%-99% dintre subiecţii investigaţi consideră homosexualitatea drept o conduită sexuală anormală, nefirească, aberantă, greşită – şi enumerarea ar putea continua în acelaşi registru. Faptul că homosexualitatea a fost acceptată, din punct de vedere politic, şi scoasă de sub incidenţă penală, din punct de vedere juridic, nu schimbă cu nimic perspectiva ştiinţifică asupra acestui fenomen. De altfel, nicăieri în cadrul cursului meu nu se vor găsi aprecieri etice asupra acestui tip de conduită (…)“.