Evenimentul Zilei > Social > Premiul Nobel pentru savantul care a repus România pe harta marilor descoperiri științifice
Premiul Nobel pentru savantul care a repus România pe harta marilor descoperiri științifice

Premiul Nobel pentru savantul care a repus România pe harta marilor descoperiri științifice

Gérard Mourou este unul dintre cei trei câștigători ai premiului Nobel pentru fizică, alături de Arthur Ashkin şi Donna Strickland. Născut acum 74 ani în La Voulte-sur-Rhône, Franța, Mourou este unul dintre inițiatorii laserului de la Măgurele, fiind considerat un pionier în domeniul ingineriei electrice şi al laserelor

Premiul Nobel a fost acordat savantului francez pentru metoda de a genera pulsuri optice ultrascurte și de înaltă intensitate.

În România se află unul dintre c ele mai put ernice las ere din lume, după cum povestește acesta. Într -o declarație din 2016, Gérard Mourou spune cum a fost aleasă țara noastră în vederea construirii laserului de la Măgurele: „Acum 30 de ani am inventat o tehnologie folosită practic în toate laserele din lume, o tehnologie de amplificare prin care lumina laserului să fie foarte, foarte intensă. Am fost în Statele Unite timp de 30 de ani, apoi m-am stabilit înapoi în Franţa. La un moment dat, Comisia Europeană era în căutarea unui mare proiect ştiinţific. Am propus atunci acest proiect de creare a unei Infrastructuri pentru Lumina Extremă, ELI. În 2005, 2006. România are o tradiţie în fizica nucleară, sunteţi foarte puternici în domeniu şi sunteţi foarte respectaţi în lume, şi ne-am gândit că am putea studia pentru prima oară fizica nucleară cu ajutorul laserilor de foarte mare intensitate”, a spus pr ofesorul, în cadrul unui interviu pentru TVR. Mourou a susținut că laserul de la Măgurele poate fi cheia în rezolvarea multor probleme, dar nu printr -o forță distructivă.

„Puterea impulsului pe care îl dă laserul de la Măgurele este de 1.000 de ori mai mare decât puterea generată într-un moment de toate reţelele electrice mondiale – la un loc. Este de un milion mai mare decât energia generată de o centrală nucleară. Această putere fenomenală este produsă numai pentru un interval de timp extrem de scurt. Îl numim o femtosecundă”, a explicat profesorul francez.

În luna mai a ac estui an, laserul de la Măgur ele a fost pus în funcțiune pentru prima dată. A cesta a f ost t estat la c apcitatea de 3 PetaWatt (PW), iar până în 2019 ar putea ajunge la o putere de 10 P W. Cu o in vestiție de peste 300 mililoane de euro, s-a înc eput implementarea ac estui pr oiect în 201 3, ac esta fiind c onsiderat c el mai put ernic las er din lume, cu c el mai strălucitor f ascicul Gamma. Clădir ea în c are est e adă postit ELI ar e pereţi cu grosime de doi metri. Laserul va ajuta la descoperirea unor izotopi radioactivi care pot trata cancerul, dar va putea fi folosit și la testarea materialelor care se folosesc în misiunile spațiale.

Despre terapia cu protoni, profesorul Gérard Mourou spune că poate fi un tratament eficient împotri va cancerului, tratament prin c are s e ajunge la tumoră fără să fie af ectate țesuturile sănătoase.

140 de persoane lucrează în total la acest proiect, din care 120 sunt cercetători români şi străini din întreaga lume, care au venit să lucreze la cel mai mare proiect ştiinţific în care este implicată România.

Autorităţile spun că pr oiectul va repune România pe harta globală a cercetării.

În 2015, fizicianul Gérard Mourou a susținut la București o prezentare intitulată „Breaking Through The Unknown: Extreme light, Science to Art”. (Călătorie prin Necunoscut – De la Știința Luminii Extreme la Artă)