Evenimentul Zilei > Actualitate > PREMIER? MONDIAL?. Un medic român a inventat opera?ia care va salva mii de copii deforma?i
PREMIER? MONDIAL?. Un medic român a inventat opera?ia care va salva mii de copii deforma?i

PREMIER? MONDIAL?. Un medic român a inventat opera?ia care va salva mii de copii deforma?i

Un tân?r de 17 ani din C?l?ra?i a sc?pat de un defect îngrozitor la piept ?i coloan?, în urma unei interven?ii efectuate pentru prima oar? în lume de medicul Gheorghe Burnei

Primul lucru pe care l-a f?cut când s-a trezit din anestezie a fost s?-?i duc? mâna la piept ?i s? cear? o oglind?, iar când a v?zut rezultatul, a sim?it c? a primit în avans cadoul de Cr?ciun. Dup? atâ?ia ani în care s-a chinuit s?-?i ascund? sub tricouri largi pieptul diform, Adelin se reface spectaculos în urma opera?iei la care a fost supus, în urm? cu o s?pt?mân?, la Spitalul Marie Curie. M?nânc?, respir? bine ?i este fericit, de?i camerele de filmat ?i reporterii care s-au tot perindat la patul lui l-au cam obosit.
„Faptul c? l-au transformat într-un caz social nu e pe placul lui, de?i încerc s? îl conving c?, de fapt, este eroul unei premiere mondiale ?i c? asta ar putea da speran?? ?i altor copii”, spune Dorinela ?în?aru, mama lui Adelin. Problemele b?iatului au început de la doi ani, când p?rin?ii au observat c? sternul ?i coloana îi cre?teau strâmb.

  • REVOLT?TOR. Casa de Asigur?ri ÎI CERE ÎNAPOI unei mame banii câ?tiga?i în instan?? pentru salvarea copilului ei

Coastele ap?sau pe inim? ?i pl?mâni
Doctorii l-au diagnosticat cu sindromul Marfan, o boal? congenital? care nu doar îi deforma trupul, ci îi punea ?i via?a în pericol. În timp ce res tul corpului se dezvolta normal, cutia toracic? r?mânea prea mic? ?i „presa” pl?mânii ?i inima, provocându- i o serie de probleme respiratorii ?i cardiovasculare.

Copil fiind, nu a fost deranjat, îns? pe m?sur? ce cre?tea, defectul devenea tot mai vizibil. „Nu a avut niciodat? probleme de integrare în colectiv, îns? de vreo doi ani, refuz? s? se mai dezbrace la plaj?, chiar îi e jen?”, spune mama. To?i medicii la care au umblat ani de zile au spus clar c? nu exist? opera?ie pentru aceast? boal?.
?ansa lui Adelin a fost s? ajung? la reputatul ortoped Gheorghe Burnei, care i-a corectat oasele printr-o metod? ce nu se reg?se?te în niciun tratat medical. „Copiii cu aceast? suferin?? nu respir? normal, au stenoz? mitral? ?i probleme de vedere. Afec?iuni banale precum r?ceala sau gripa le pot complica starea pân? la deces, iar speran?a de via?? e de 40 de ani. Mii de copii au nevoie de o opera?ie care s? le redea aspectul normal”, spune profesorul Burnei, care recunoa?te c? în 30 de ani de activitate n-a mai întâlnit un asemenea grad de diformitate.

  • CAZ RAR LA IA?I. Ce au scos medicii din creierul unei femei

Str?inii vor înv??a „metoda Burnei”
Pe Adelin l-a cunoscut acum patru luni ?i de atunci n-a mai avut lini?te pân? nu a g?sit metoda prin care s? îl poat? opera. Timp de dou? luni a studiat tratate ?i a creat scenarii. „Cu ajutorul unui instrumentar special adapatat de noi am dep?rtat coastele, m?rindu-le volumul, dup? care am fixat pe ele o arm?tur? metalic? ce le ?ine în pozi?ie corect?”, explic? medicul Gheorghe Burnei.
Opera?ia s-a încheiat cu succes dup? trei ore ?i jum?tate, iar perioada de recuperare este de dou? s?pt?mâni. Defectul a fost corectat în propor?ie de 100%, iar în octombrie, la un congres în Bucure?ti, medici din întreaga lume vor avea ocazia „s? fure” metoda de la profesorul Burnei.

La 17 ani, Adelin avea un torace de copil, care îi str?pungea pielea. În timpul opera?iei, coastele i-au fost „întinse”

  • Premier? medical?: procedur? revolu?ionar? pentru tratarea cancerului. VIDEO din TIMPUL OPERA?IEI în care pacientul e treaz

"Am corectat coastele strâmbe cu arm?tur? metalic? introdus? prin interior. Mai multe detalii nu dau, pentru c? se fur? metoda înainte s? o patentez.”
GHEORGHE BURNEI, ?eful sec?iei de Ortopedie Pediatric?, Spitalul M. Curie

Românul care a pus ortopedia pe harta lumii
Prof. Gheorghe Burnei, ?eful Clinicii de Ortopedie a Spitalului „M. Curie”, are la activ ?apte opera?ii în premier? mondial? ?i alte zeci, în premier? na?ional?. Cele mai importante inven?ii sunt fixatorul extern circular, cu care a efectuat primele opera?ii de alungire a membrelor la copii ?i tija intraosoas?, cu care dreneaz? infec?iile osoase.În total, a salvat 13.000 de copii cu scolioze din cele mai urâte ?i cancere de oase.
În secolul în care românii pleac? pe capete s? se opereze în afar?, în ortopedie pediatric?, nu exist? caz care s? nu poate fi rezolvat aici. „Suntem în primele 11 ??ri din lume la tratarea scoliozelor congenitale”, spune medicul Gheorghe Burnei.

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: