Sorin Strutinsky a menționat în cerere că este inculpat într-un dosar în care probatoriul a fost administrat și în baza Protocolului menționat, care, potrivit declarațiilor publice, și-a încheiat aplicabilitatea prin denunțare. El menționa că înscisul îi este necesar ca dovadă a încetării efectului Protocolului, pentru a-și putea adapta conduita procesului în cauzele penale.

Răspunsul Parchetului General, datat 2 mai, este năucitor: “Ca urmare a solicitării dumneavoastră transmisă instituţiei noastre, înregistrată la Biroul de informare şi relaţii publice sub numărul de mai sus, vă comunicăm faptul că aspectele de interes public privind documentul la care faceţi referire au făcut obiectul comunicatelor de presă din datele de 20.01.2017, 25.01.2017 şi 30.03.2018, care se regăsesc pe site-ul www.mpublic.ro la rubrica Comunicate de presă”.

Deci, în loc de dovada că Protocolul cu SRI a fost denunțat, official, în scris, Parchetul General l-a trimis pe petent la următoarele comunicate:

 

Precizări – protocol de colaborare interinstituţională

                                                                                                              20 ianuarie 2017

 

COMUNICAT

 

Având în vedere informaţiile vehiculate în ultimele zile în spaţiul public, Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Pentru buna colaborare interinstituţională se pot încheia protocoale în care să fie stipulate aspecte care să conducă la îndeplinirea scopului şi obiectivelor asumate de către părţile semnatare, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale incidente.

În acest context, protocolul dintre Ministerul Public şi Serviciul Român de Informaţii, ce a constituit obiectul unor materiale de presă, cuprindea regulile de realizare a cooperării în baza cadrului legal, ce reglementează competenţele fiecăreia dintre instituţiile semnatare.

Protocolul în discuţie şi-a încetat efectele în momentul publicării Deciziei nr. 51/2016 aCurţii Constituţionale, ce nu mai prevedea posibilitatea ca serviciile de informaţii să pună în executare mandatele de supraveghere tehnică emise în dosare penale, mai puţin în cele privind infracţiuni de terorism şi contra securităţii naţionale.

Echipele operative invocate de protocol aveau rolul de a asigura sprijin tehnic pentru punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică emise de instanţă.

După apariţia deciziei Curţii Constituţionale, realizarea în continuare a acestor metode speciale de supraveghere prin echipe operative, ar fi fost în afara cadrului legal.

Derularea activităţilor prevăzute în protocolul în discuţie s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 303/2004, ce prevăd o interdicţie conform căreia magistraţii nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.

Precizări – Protocol PICCJ – SRI

                                                                         25  ianuarie 2017

COMUNICAT

 

Având în vedere continuarea dezbaterilor în spațiul public cu privire la prevederile Protocolului dintre Ministerul Public și Serviciul Român de Informații, Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să facă următoarele precizări:

Încheierea unui protocol de cooperare între Ministerul Public și Serviciul Român de Informații  a fost justificată de cadrul legal în vigoare la data respectivă, potrivit căruia implementarea măsurilor de supraveghere tehnică se realiza prin intermediul SRI.  În consecință, pentru aplicarea legii, s-a încheiat un protocol, al cărui scop principal a fost trasarea regulilor care să guverneze cooperarea instituțională. În cadrul acesteia, contribuția ofițerilor de informații a fost strict de punere în aplicare a măsurilor tehnice autorizate de instanța de judecată.

Ofițerii serviciilor de informații – în unele cazuri s-a lucrat și cu lucrători ai Ministerului de interne, nu doar ai SRI – nu au desfășurat nici un fel de activități de urmărire penală, aspect care se poate constata din consultarea dosarelor de urmărire penală și din care reiese că activitățile de urmărire penală au fost realizate exclusiv de ofițeri de poliție judiciară sub conducerea și coordonarea procurorilor. 

În mod concret, atribuțiile ofițerilor de informații din cadrul echipelor operative s-au limitat strict la punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică (exemplu – montarea de aparatură pentru înregistrările ambientale) și exercitarea activităților de supraveghere operative (exemplu – filaje).

Protocolul în discuţie şi-a încetat efectele în momentul publicării Deciziei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale, ce nu mai prevedea posibilitatea ca serviciile de informaţii să pună în executare mandatele de supraveghere tehnică emise în dosare penale, cu excepția celor  privind infracţiuni de terorism şi contra securităţii naţionale, pentru care SRI are competență.

 

Finalizare analiza desecretizare protocol incheiat cu SRI

                                                                                                    27 martie 2018

 

 COMUNICAT

Având în vedere discuțiile din spațiul public referitoare la declasificarea protocolului de cooperare în domeniul securității naționale încheiat în anul 2009 între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații, Biroul de informare și relații publice este abilitat să comunice următoarele:

La nivelul Ministerului Public a fost finalizată analiza aspectelor legale privind procedura de desecretizare,  concluzia fiind că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru declasificarea documentului menționat.

În acest moment, având în vedere concluzia analizei, Ministerul Public așteaptă  punctul de vedere al Serviciului Român de Informații, astfel cum prevede procedura de declasificare a documentelor cu acest regim juridic, punct de vedere care a fost solicitat în scris instituției cosemnatare. Reamintim faptul că protocolul în cauză a fost încheiat în cadrul normativ în vigoare la data semnării, în limita și competențele specifice prevăzute de lege.

 

Definitivare procedură declasificare protocol SRI și publicarea documentului pe site-ul PÎCCJ

                                                                                                         30 martie 2018

 

COMUNICAT

 

În continuarea comunicatului de presă din data de 27 martie 2018 (http://www.mpublic.ro/content/c_27-03-2018-19-03),  Biroul de informare și relații publice este abilitat să comunice următoarele:

În cursul zilei de ieri, 29 martie 2018, a fost definitivată procedura de declasificare a protocolului de cooperare în domeniul securității naționale încheiat în anul 2009 între Ministerul Public și Serviciul Român de Informații, iar documentul în cauză poate fi consultat accesând următorul link: http://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/protocol_declasificat.pdf