Evenimentul Zilei > Actualitate > O reclam? interzis? în Marea Britanie face furori pe youtube! CNA-ul britanic se teme de distrugerea pie?ei b?uturilor carbogazoase
O reclam? interzis? în Marea Britanie face furori pe youtube! CNA-ul britanic se teme de distrugerea pie?ei b?uturilor carbogazoase

O reclam? interzis? în Marea Britanie face furori pe youtube! CNA-ul britanic se teme de distrugerea pie?ei b?uturilor carbogazoase

Autorit??ile din Marea Britanie au interzis difuzarea unui spot la televizor, sus?inând c? reclama la un produs electrocasnic poate influen?a consumatorii ?i ar putea distruge pia?a b?uturilor carbogazoase. Ca urmare, spotul respectiv a dep??it 1.200.000 de vizualiz?ri pe youtube.

SodaStream este o companie cu un stil propriu de a-?i face publicitate, care atrage aten?ia, dar o pune în situa?ii dificile, scrie Forbes.

În iunie, SodaStream (o firm? care produce aparate electrocasnice cu care po?i s?-?i faci singur, acas?, b?uturi r?coritoare carbogazoase) a primit o scrisoare de protest din partea Coca-Cola Africa de Sud, în care i se cerea stoparea unei campanii publicitare.
Campania f?cea apel la protec?ia mediului înconjur?tor ?i „ataca” b?uturile la pet, cu sintagma: „1 familie, 5 ani, 10.657 de sticle ?i cutii”. Era destinat? s? ilustreze cum se poate evita risipa – folosirea unui num?r nelimitat de pet-uri, care sunt apoi aruncate la gunoi – prin înlocuirea cu un produs ce propune utilizarea unor recipiente refolosibile ?i a unor pahare de sticl?.

Clearcast, agen?ia britanic? pentru audiovizual, ?i-a motivat astfel decizia de a interzice reclama: „Majoritatea membrilor comisiei au decis c? reclama poate fi perceput? c? ar spune oamenilor s? nu mearg? la supermarketuri ?i s? nu cumpere b?uturi r?coritoare, ci s? salveze mediul înconjur?tor cump?rând Sodastream. Consider?m c? este vorba despre o denigrare a pie?ei b?uturilor îmbuteliate”.

„Este absurd”, spune Daniel Birnbaum, managerul firmei „S? fie interzis? o reclam?, în secolul 21, care spune o poveste despre protec?ia mediului… Credeam c? Zidul Berlinului a c?zut în 1989. Ce s-a întâmplat cu libertatea de expresie? Sunt ?ocat c? putem interzice a?a ceva într-o societate democratic? modern?”, a explicat el.

El a ad?ugat c? firma sa a fost atent? s? nu men?ioneze ?i s? nu arate niciun competitor în aceast? reclam?.
Deloc suprinz?tor, dup? ce a fost interzis?, reclama, care avea sub 100.000 de vizualiz?ri pe youtube, a dep??it acum 1 milion.
„Nimeni nu poate s? le spun? oamenilor ce au voie ?i ce nu au voie s? vad? în lumea de azi”, spune Birnbaum. „Clearcast ne poate spune ce s? nu difuz?m la televizor, dar nu poate s? le interzic? milioanelor de consumatori s? se uite pe youtube. Dac? în acest fel putem s? ne transmitem mesajul, atunci este în regul? pentru mine. Este chiar mai pu?in costisitor”, a conchis pre?edintele executiv al firmei. În opinia acestuia, produsele r?coritoare de pe pia?? au afectat atât de mult s?n?tatea oamenilor ?i mediul încojur?tor, încât ar trebui ca publicul s? fie avertizat în aceast? privin??, a?a cum se întâmpl? cu industria tutunului.

Clearcast urmeaz? s? rediscute aceast? problem?, în urma contesta?iei depuse de Birnbaum, în 6 decembrie, iar compania sper? ca interdic?ia s? fie ridicat?.

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/tE9U4mMqKP4" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>