Evenimentul Zilei > Actualitate > Meciul B[sescu – Ponta: joc de imagine în jurul bugetului UE

Meciul B[sescu – Ponta: joc de imagine în jurul bugetului UE

?eful statului ?i consilierii s?i au încercat la Bruxelles s? nu calce pe "minele" pe care premierul le-a amorsat la Bucure?ti

Pre?edintele Traian B?sescu a venit la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, sub o puternic? presiune din partea lui Victor Ponta.
Presiune de la Bucure?ti

Premierul îi ceruse imperativ s? ob?in? 48 de miliarde de euro sau s?-?i asume faptul c? „fiecare român va pierde 400 de euro”. Calculul lui Ponta era fals de la început, întrucât se raporta la o propunere expirat? a Comisiei Europene, dar el a avut impact în media autohton?.

  • E?ec al summitului UE pentru bugetul 2014-2020. Traian B?sescu: S-a decis t?ierea a 70 de miliarde de euro, mai trebuie t?iate înc? 30

În fapt, pentru România ar fi fost un mare succes dac? ar fi ob?inut circa 40 de miliarde de euro, fa?? de cele circa 33 de miliarde alocate în exerci?iul bugetar 2007-2013. În aceste condi?ii, una din b?t?liile lui B?sescu la Bruxelles a fost s? explice c? a avut rezultate bune, evitând capcanele lui Ponta.
Consilierii lui Traian B?sescu, în discu?iile informale cu jurnali?tii români, au încercat s? evite indicarea unor sume globale, precum cele alocate pentru politica agricol? sau fondurilor de coeziune, pentru a nu crea false a?tept?ri ?i pentru a nu intra în jocul lui Ponta.

  • VAN ROMPUY la SUMMITUL UE: Cea mai în?eleapt? solu?ie este reducerea bugetului cu 80 de miliarde

Abia când B?sescu a fost aproape sigur c? va reu?i majorarea pl??ilor directe c?tre agricultori, a fost lansat mesajul public c? vor cre?te cu 50% (de la 119 euro la hectar, în prezent, la 196 de euro, în 2020).
”Ce ?tiu cert: pentru 2014-2020, agricultorii români vor avea o cre?tere gradual? de cel pu?in 5 miliarde de euro, care se adaug? la 5,5 miliarde de euro”, a spus B?sescu dup? summit. Mai mult, Culi?? T?râ??, Adrian Porumboiu ?i ceilal?i mari latifundiari români pot fi ferici?i: regula plafon?rii sub-ven?iilor acordate marilor ferme a fost eliminat?. Fiecare ?ar? va decide dac? plafoneaz? sau nu la 300.000 de euro pe ferm? subven?iile europene, au afirmat surse oficiale române.

  • EXCLUSIV Ultima variant? de buget UE. IE?IM CÂ?TIGA?I: fondurile de coeziune ?i pentru agricultur? cresc, avantajând România

Beneficiile României
Pre?edintele a pledat, ?i a ob?inut, o rat? de co-finan?are european? a proiectelor de 85% (fa?? de 75% cât au dorit statele „donatoare”), un procent al prefinan??rilor de 4% (B?sescu dorea 7%), precum ?i „eligibilitatea TVA-ului”. Aceste m?suri înseamn? 2,4 miliarde de euro pe an pentru bugetul româniei. ?eful statului ?i-a îndeplinit obiectivul s? scoat? România de sub amenin?area c? fondurile de coeziune vor fi plafonate, ca urmare a proastei rate de absorb?ie de pân? acum (9,72%).
Negocierile lui B?sescu, la Consiliul European, au fost afectate ?i de percep?ia c? unii din secretarii de stat veni?i s?-l ajute pe ?eful statului jucau de fapt pentru tab?ra Ponta. Astfel, B?sescu ?i-a petrecut nop?ile f?când planuri de negociere, la reprezentan?a României la Bruxelles sau la hotelul la care era cazat, bazându-se mai mult pe consilierii s?i.

  • Summitul marilor compromisuri

Semi-e?ec la Bruxelles
Summit-ul Consiliului European s-a terminat asear? cu un semi-e?ec, având în vedere c? nu a fost aprobat Bugetul UE pentru 2014- 2020. ”Acum ?tim c? reducerea va fi de 100 de miliarde, fa?? de propunerea Comisiei. S-au g?sit solu?ii pentru t?ierea a 70 de miliarde. Pân? la viitorul Consiliu (din 2013- n.red.), trebuie g?site solu?ii pentru t?ierea a înc? 30 de miliarde. Am v?zut la to?i liderii politici dorin?a de a g?si solu?ii. Nu trebuie s? d?m cu pietre în contributorii ne?i. E criz? ?i acolo”, a declarat B?sescu, la finalul Summit-ului.

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: