Echipa de implementare a proiectului (formată din cinci membri şi voluntari din cadrul Asociaţiei Identitate şi Dialog) a organizat activităţi de educaţie non-formală, ateliere şi conferinţe pe teme legate de drepturile minorităţilor naţionale şi de relaţiile interetnice, în localitatea Bicfalău, comuna Ozun, din judetul Covasna.

Principalele activităţi/teme au fost:
“Tinerii şi prejudecăţile – reprezentarea tinerilor în zonele multiculturale” – Kelemen Szilard Preşedinte HARIT (Consiliul Tinerilor din Harghita);
“Relaţia dintre majoritate şi minoritate în România modernă” – Andriesei Alexandru Preşedinte Asociaţia Identitate şi Dialog;
“Centenarul, drepturi şi minorităţi” – Victor Sibianu, reprezentantul ISJ Covasna;
“Dicţionar interetnic de prim-ajutor, simularea comunicării în situaţiile când este necesară acordarea primului ajutor” – reprezentanţi ai Crucii Roşii Covasna.

Organizarea seriei de ateliere nonformale, de promovare în rândul tinerilor a drepturilor minorităţilor naţionale, prin raportarea acestora la procesul de dezvoltare al statului român modern şi, totodată, dezvoltarea şi promovarea dialogului interetnic, a valorilor multiculturale şi morale, prin activităţi în care tinerii au colaborat şi interacţionat a fost obiectul principal vizat de organizatori.

Evenimentul a mai dorit promovarea dialogului şi a renunțării la prejudecăţi, fundamentele convieţuirii paşnice şi armonioase a comunităţilor multietnice şi multiculturale.

În activităţile educative nonformale, atelierele şi în dezbaterile pe teme ce ţin de comunicare şi de promovarea dialogului intercultural au fost implicați câteva zeci de tineri.

La finanlul activităților, participanții s-au declarat mai motivaţi ca, pe viitor, să se implice în activităţi de promovare a drepturilor minorităţilor naţionale, a dialogului şi a relaţiilor interetnice.

Cel mai mare succes al evenimentului a fost reușita reducerii sau eliminării bagajului de prejudecăţi cu care participanţii la tabără au venit de acasă.

Formula dialogului permanent între participanţii la tabără a fost aplicată pentru a se sublinia valoarea identităţilor individuale, a combaterii prejudecăţilor şi pentru a demonstra că, într-o lume tot mai diversă, convieţuirea armonioasă şi dezvoltarea se pot realiza doar cunoscând pe cel alături de care trăieşti, construind împreună, fără separare, comunitatea dorită, pentru a locui în viitor.

Membrilor interesați ai societăţii civile li s-a demonstrat că dialogul interetnic aduce beneficii în viaţa comunităţilor locale, prin eliminarea barierelor trasate de stereotipurile şi prejudecăţile promovate intens la nivel naţional.

Având în vedere faptul că evenimentul încheiat în data de 03 Septembrie este doar prima parte a proiectului “Drepturile minorităţilor naţionale – 100 de ani în România”, organizatorii au folosit ocazia pentru a anunţa organizarea, în data de 12 Septembrie 2018, a Conferinţei “Provocările diversităţii – drepturile minorităţilor naţionale la 100 de ani în România”.

Ceea ce este foarte interesant pentru cititori este participarea la viitoarea conferință a unor cercetători din partea Academiei Europene din Bolzano (Regiunea Tirolul de Sud / Alto Adige, din Italia – modelul de autonomie propovăduit de UDMR – n.r.), precum și a unor reprezentanţi ai DRI, autorităţilor publice locale şi centrale, invitaţi din mediul universitar şi academic autohton, ce vor aborda teme precum drepturile şi năzuinţele comunităţilor etnice, demersurile întreprinse, în timp, pentru obţinerea de noi drepturi, relaţia minorităţilor naţionale cu statul și convieţuirea interetnică.