„În raport de rolul şi funcţiile Ministerului Afacerilor Externe, considerăm că soluţia legislativă prin care s-a optat pentru plasarea ministrului de resort în afara raportului instituţional cu agentul guvernamental este de natură să afecteze coerenţa activităţilor de realizare a poziţiilor naţionale şi de reprezentare a României în faţa instituţiilor Uniunii Europene, potrivit Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în faţa Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb”, potrivit cererii de reexaminare transmisă, astăzi, preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.

Iohannis precizează că, în prezent, ministrul delegat pentru afaceri europene funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi are atribuţii în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a domeniului afacerilor europene, însă arată că, indiferent de formula guvernamentală aleasă, politica externă a statului român – inclusiv aspectele ce vizează îndeplinirea sarcinilor care revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene – aparţine Ministerului Afacerilor Externe.

„În îndeplinirea funcţiilor sale, acest minister exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de agent guvernamental în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, în faţa Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb”, se menționează în reexaminare.

În cerea de reexaminare se mai arată că „acest raport de subordonare era compatibil cu competenţele Ministerului Afacerilor Externe şi contribuia la conturarea regimului juridic al instituţiei agentului guvernamental”.

Iohannis adaugă că „în acest context, în absenţa unei menţiuni exprese care să stabilească raporturile funcţionale ale agentului guvernamental cu ministrul afacerilor externe, considerăm că legea transmisă la promulgare este incompletă şi neclară. În opinia noastră, legiuitorul trebuie să asigure un cadru normativ clar şi predictibil în ceea ce priveşte funcţionarea agentului guvernamental. Prin prisma atribuţiilor sale de asigurare a compatibilizării legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene şi de stabilire a poziţiilor naţionale este, cu atât mai necesară, definirea clară a raporturilor acestuia cu ministrul afacerilor externe”.

De asemenea, se arată că prin OUG 11/2017 se prevede expres că Ministerul Afacerilor Externe exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, iar în actuala structură a Executivului nu există un minister al afacerilor europene, motiv pentru care pentru realizarea atribuţiilor de agent guvernamental se impune reanalizarea cadrului normativ aplicabil acestuia, în acord cu rolul şi prerogativele ministrului Afacerilor Externe.